Integriteit en verantwoord gedrag

Iedereen moet altijd veilig zichzelf kunnen zijn. Iedere dag werken we aan dat ideaal in de politieke arena. Maar ook in onze partij moet iedereen veilig zichzelf kunnen zijn. Daarom hechten we veel waarde aan integriteit.

Onze leden, volksvertegenwoordigers en bestuurders moeten zich welkom voelen. Ook en juist om in een veilige omgeving te praten over wat er (nog) niet goed gaat. Als D66-lid kun je altijd terecht bij een van onze vertrouwenspersonen. Met vragen, zorgen en klachten. Ook als je twijfelt of je ergens melding van moet doen. Je bent altijd welkom. Onze vertrouwenspersonen staan voor je klaar.

D66 hecht veel waarde aan goed en betrouwbaar openbaar bestuur. Dit omvat integer handelen door onze politiek bestuurders en vertegenwoordigers. Ook ondermijning en vooral het tegengaan daarvan, is een belangrijk thema. Onze (politiek) vertegenwoordigers en bestuurders moeten op onafhankelijke en veilige wijze hun politieke ambt kunnen uitvoeren, zonder daarin bedreigd of onder druk gezet te worden.

Om die reden is D66 sinds april 2018 lid van het Netwerk Weerbaar Bestuur, dat door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is opgezet. Hier zijn meerdere politieke partijen in vertegenwoordigd.

D66 levert actief haar bijdrage aan dit netwerk en benut de ontwikkelde instrumenten ook binnen haar eigen vereniging. Zo wordt de Handreiking Integriteitstoetsing, ontwikkeld door het ministerie van BZK, standaard beschikbaar gesteld aan onze lokale, regionale en landelijke lijstadviescommissies. Ook denken we mee over een goede screening van politiek bestuurders. We leveren ervaren mensen voor het ondersteuningsteam, dat in actie komt als een politicus of bestuurder bedreigd wordt.