Integriteit en verantwoord gedrag

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij D66. Mochten zich problemen voordoen, is veel op te lossen door een goed en veilig gesprek. Dat laat de dagelijkse praktijk zien. Maar er kan ook sprake zijn van ongewenste omgangsvormen of een andere (mogelijke) integriteitsschending waarbij dat lastiger is. Dan is het belangrijk dat je je verhaal kwijt kan en er waar nodig een onderzoek opgestart kan worden. Dat kan binnen onze partij op verschillende plekken en in alle veiligheid.

Wil je ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschending kenbaar maken?

Leden van D66 kunnen ongewenst gedrag of een andere (mogelijke) integriteitsschending kenbaar maken en/of melden. Je kunt terecht bij ons netwerk van (interne en externe) vertrouwenspersonen, het Landelijk Bestuur en binnenkort het meldpunt van de onafhankelijk onderzoekscommissie (Commissie Integriteitsonderzoeken). 

De organen die zich bezighouden met integriteit en verantwoord gedrag

Samenstelling Team verantwoord gedrag

Winnie Sorgdrager

Een mens kan alleen optimaal functioneren als er sprake is van een veilig omgeving. Een veilige omgeving is er als er sprake is van verantwoord gedrag door allen die in die omgeving functioneren. Verantwoord gedrag betekent; respect voor elkaar, elkaar zien als gelijkwaardig. Ik vind het belangrijk dat D66 veel aandacht schenkt aan verantwoord gedrag en ik hoop daaraan vanuit mijn ervaring in verschillende functies en op verschillende plaatsen een bijdrage te leveren.

Nico Schoof

Lid sinds 1976 – Ruim 26 jaar burgemeester geweest, het laatst in Alphen aan den Rijn. Nadien adviseur met veel ervaring in de Cariben en fragiele staten. Ik wil graag dat D66 in positieve zin onderscheidend is als het gaat om de omgang met elkaar. Via het Team Verantwoord Gedrag hoop ik met mijn kennis en ervaring daaraan bij te dragen.

Fawzia Nasrullah

Mijn belangrijkste drijfveer in het leven is kansengelijkheid. Iedereen telt en doet mee! Dit stelt eisen aan hoe wij in de samenleving, in organisaties en ook in D66 met elkaar én met machtsverhoudingen omgaan. Ik lever graag een bijdrage aan het Team Verantwoord gedrag door mijn opgebouwde ervaring, expertise en netwerk in zorg, wetenschap en onderwijs in te zetten. Ik kijk met name uit naar mooie en stevige dialogen over  ons Moreel Kompas.”

Jan Bonjer

In een open, uitnodigende en onbevangen (werk)omgeving komen we verder. Het onderhouden van zo’n gezonde omgeving is ons aller verantwoordelijkheid. Dat betekent regelmatig het moeilijke gesprek aangaan over (on)verantwoord gedrag. Daaraan lever ik graag mijn bijdrage.

Ingeborg van der Ven

“Hoe kunnen we elkaar in wederzijds vertrouwen benaderen? Zonder daarbij door te rigide regels de nodige informaliteit te verliezen. Daar werk ik nu aan binnen universiteiten en met wetenschappers. Ik kies voor geduld, plezier en heel goed blijven luisteren. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis en ervaring in te zetten in advies voor de partij.”
Vanuit haar expertise op integriteit en leiderschap richt Ingeborg van der Ven zich op thema’s en projecten die je aan het denken zetten. Als ondernemer, journalist en bestuurskundige is haar werkveld altijd verbonden met politiek, media en wetenschap.

Joost Röselaers

Joost Röselaers (1979) is theoloog en ethicus. Hij is remonstrants predikant in Amsterdam. Tot 2021 was hij hoofdredacteur van Idee, het tijdschrift van de Mr. Hans van Mierlostichting. Hij is essayist van het Financieele Dagblad en publiceert regelmatig over morele en ethische kwesties. Als lid van het Team Verantwoord Gedrag wil hij pro-actief meedenken over een stevige basis voor een partij waarin een ieder zichzelf kan zijn in alle vrijheid en veiligheid. En waarin een ieder zich kan ontplooien door zijn of haar talenten in te zetten voor het goede. Hij ziet het als een uitdaging om de waarden te bepalen en uit te diepen die sociaal-liberalen met elkaar verbindt en die zij willen uitdragen. 

Tijdlijn Team Verantwoord Gedrag

De organen die zich bezighouden met integriteit en verantwoord gedrag