Het Landelijk Bureau van D66

Het campagneteam van het Landelijk Bureau D66 - Beeld: Jeroen Mooijman

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer 30 mensen die bij de partij in dienst zijn. In campagnetijd worden extra medewerkers ingezet.

Contact algemeen

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066

Politieke vraag?

Heb je een vraag of opmerking over een standpunt, politieke actualiteit of een stemming in de Tweede Kamer? Of wil je een idee of suggestie delen met D66 als partij? Neem dan contact op met de Tweede Kamerfractie of een van de Kamerleden.

Contact per thema


Ledenadministratie
Voor vragen over contributie of lidmaatschap.


Bestuurs- en Verenigingsondersteuning
Voor vragen over (vrijwillige) functies binnen de vereniging.


Talentontwikkeling & Opleiding
Voor vragen over een politieke carrière en opleidingen binnen D66.


Talentontwikkeling & Opleiding
Voor vragen over opleidingen voor bestuurders en politici.


Campagneteam
Voor vragen over campagne, website, marketing, communicatie en ledenwerving.


Fondsenwerving
Voor vragen over fondsenwerving, doneren of nalaten.


D66 Internationaal
Voor vragen over de internationale activiteiten van D66.


Mr. Hans van Mierlo Stichting en gedachtegoed
Voor vragen over inhoudelijk meedenken, het landelijke verkiezingsprogramma en programmawerkgroepen.


Persvoorlichting
Voor vragen van journalisten. Bijvoorbeeld over interne verkiezingen of procedures.