Meedenken in onze partij

Jeroen Mooijman

In onze partij kun je op tal van manieren van je laten horen. Op partijcongressen. In de afdeling bij de lokale fractie. Maar ook in tal van thema-afdelingen. In deze ‘denktanks’ maken leden plannen voor de D66-agenda.

Daarnaast organiseren zij ook regelmatig activiteiten samen met lokale afdelingen. Verder geven ze advies aan onze Kamerleden en Europarlementariërs over tal van onderwerken.

Democratie en Rechtsstaat

In deze thema-afdeling vind je je plek als je je wilt bezighouden met democratie en de rechtsstaat.

Bezoek de website
En doe mee

Duurzaam

Zie jij de klimaatcrisis als een van de grootste uitdagingen van deze tijd? Bij deze thema-afdeling kun je meewerken aan oplossingen.

Bezoek de website
En doe mee

Economie

Een sterke economie is belangrijk om vrij te zijn. In deze thema-afdeling geef je mede vorm aan ons economisch denken.

Bezoek de website
En doe mee

Samenleven, migratie & asiel

Vraagstukken over de toekomst van ons migratiestelsel bespreken we in deze thema-afdeling.

Bezoek de website
En doe mee

Onderwijs & Wetenschap

Iedereen heeft recht op goede kansen door goed onderwijs. In deze thema-afdeling denk je daarover na.

Bezoek de website
En doe mee

Ruimte & Mobiliteit

We willen veel in de 40.000 vierkante kilometer die we hebben in Nederland. Hoe verdelen we dat? Hoe houden we balans?

Bezoek de website
En doe mee

Senioren & Samenleving

De groep ouderen in Nederland groeit snel. Hoe zorgen we ervoor dat ouderen een zo vitaal mogelijk bestaan hebben?

Bezoek de website
En doe mee

Sociaal-liberalisme

Ons sociaal-liberale denken vormen we iedere dag. De uitdagingen van vandaag en morgen nodigen ons uit na te blijven denken over het gedachtegoed. Doe je mee?

Bezoek de website
En doe mee

Zorg & Welzijn

Veel mensen maken zich zorgen over de zorg. In deze thema-afdeling komen we bij elkaar om de kwaliteit van de zorg te versterken.

Bezoek de website
En doe mee

V/M Sociale Innovatie

Emancipatie, diversiteit, arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid zijn de centrale thema’s.

En doe mee
Bezoek de website

Internationale samenwerking

De wereld om ons heen verandert snel. Machtsblokken komen op. De wereldorde verandert. In deze thema-afdeling denken D66’ers na over onze rol in de wereld.

Bezoek de website
En doe mee

Internationale veiligheid & Defensie

Met een veranderende wereldorde en onvoorstelbaardere machten is het belangrijk dat we veilig blijven. Daarover spreken we in deze thema-afdeling.

Bezoek de website
En doe mee