Club66 & Club660

Club66 & Club660 vormen een belangrijke schakel in het netwerk van D66. De Clubs bestaan uit enthousiaste leden die het waardevol vinden om elkaar vaker te spreken en D66 een (financieel) warm hart toe te dragen. Dankzij de financiële en intellectuele steun van clubleden dragen we bij aan de ontwikkeling van politiek talent, een succesvolle campagne en een bruisende vereniging.

Club660

Als Club660-lid ondersteun je D66 financieel middels een schenkingsovereenkomst van minimaal €660 voor een periode van minstens 5 jaar. Door het gebruik van een schenkingsovereenkomst (zie hierboven) is de gift volledig aftrekbaar.

Daarnaast worden Club660-leden uitgenodigd voor diverse bijeenkomsten. Club660-leden kunnen op die manier bij gelegenheid informeel van gedachten wisselen met elkaar, om Nederland en Europa verder te ontwikkelen.

Club66

Club66 bestaat momenteel uit zo’n 30 mensen, politici, oud-politici, ondernemers, professionals en maatschappelijk betrokken leden. De mensen in dit gezelschap geven een commitment van 5 jaar middels een schenkingsovereenkomst van (minimaal) €2000,-.