Jorien Wuite

Foto: Martijn Beekman – D66 - Beeld: Jorien Wuite

Jorien Wuite is sinds maart 2021 lid van de Tweede Kamer voor D66.

  • 57 jaar
  • Den Haag
  • Den Haag

Ik wil een samenleving waarin we niemand laten vallen en met een D66 Caribbean ook bijdragen aan een betere (Nederlands) Caribische samenleving! Als vrouw met Caribische wortels deel ik de visie voor meer inclusie.

Tijdens mijn recente functie als gevolmachtigde minister van Sint Maarten heb ik de Haagse politiek van dichtbij mogen meemaken. Ik breng meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring, passie, kritische reflectie en daadkracht. Samen met collega Tweede Kamerleden neem ik graag initiatief met een focus op zichtbare resultaten.

Naast Koninkrijksrelaties zet ik me graag in op kernthema’s van D66, maar ik zou niet eerlijk zijn als ik niet zou zeggen dat onderwijsvernieuwing, de creatieve industrie, gezondheid, innovatie, internationalisering & ontwikkelingssamenwerking, start ups en de circulaire economie wat mij betreft de bijzondere thema’s zijn waar ik me voor wil inzetten. Het zijn speerpunten waar we het debat en ook de toekomst van Nederland, en het koninkrijk, mee in moeten gaan!

“Ons verhaal begint al ver voor de geboorte van uw en mijn ouders”

Tweede Kamerlid Jorien Wuite gaf haar maidenspeech. Over de wijze les die zij leerde van haar tante en de kracht van orkaan Irma die over Sint Maarten raasde. - Beeld: Tweede Kamer