Jorien Wuite

Bekijk de video van Jorien

Jorien Wuite – Kandidaat-Kamerlid nr. 20 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Kandidaat-Kamerlid
Nr. 20

Als teamspeler wil ik dat de uitgangspunten en programma’s van D66 verder in het Caraibische deel van het Koninkrijk worden uitgedragen. Dat stemgerechtigde Nederlanders betrokken raken bij de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland, hun stem uitbrengen op D66 en mede invloed uitoefenen op de toekomstige richting en aard van de Nederlandse samenleving. Een samenleving waarin we niemand laten vallen en met een D66 Caribbean ook bijdragen aan een betere (Nederlands) caraibische samenleving!

Als vrouw met caraibische wortels deel ik de visie voor meer inclusie. Ik vind dat dit uitgangspunt ook daadwerkelijk moet worden uitgedragen en meer zichtbaar moet zijn op de kandidatenlijst voor de 2e kamer verkiezingen. Als een zogeheten ‘koninkrijkskind’, moeder van 2 jong volwassen zonen, zou ik graag één van deze kandidaten, met een stevige bestuurlijke ervaring in de publieke sector, willen zijn. Mijn wens is om Team D66 sterker te maken, als winnaar uit te strijd te laten komen en Koninkrijksrelaties in het debat én de praktijk nieuw elan te geven.

De huidige crisis is zorgwekkend. Het roer moet om zodat een andere toon wordt gezet en iedereen daadwerkelijk betrokken raakt en gehoord wordt. Tijdens mijn recente functie als gevolmachtigde minister van Sint Maarten heb ik de Haagse politiek van dichtbij mogen meemaken. Met mijn kandidering uit ik mijn ambitie een politieke positie in Nederland voort te willen zetten. Ik breng meer dan 20 jaar bestuurlijke ervaring, passie, kritische reflectie en daadkracht. Samen met collega 2e kamerleden neem ik graag initiatief met een focus op zichtbare resultaten. Naast Koninkrijksrelaties zet ik me graag in op kernthema’s van D66, maar ik zou niet eerlijk zijn als ik niet zou zeggen dat onderwijsvernieuwing, de creatieve industrie, gezondheid, innovatie, internationalisering & ontwikkelingssamenwerking, start ups en de circulaire economie wat mij betreft de bijzondere thema’s zijn waar ik me voor wil inzetten. Het zijn speerpunten waar we het debat en ook de toekomst van Nederland, en het koninkrijk, mee in moeten gaan!

Meer over Jorien Wuite

  1. Woonplaats: Sint Maarten
  2. Leeftijd: 56 jaar
  3. Beroep: voormalig Minister Sint Maarten

Expertises

Onderwijs, Cultuur, Zorg, Internationalisering, Innovatie

Bekijk onze plannen voor Nederland