Hervorming van de Nederlandse landbouw

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan. Op deze manier kan de natuur herstellen en kunnen we weer bouwen, 100.000 huizen per jaar.

Door de stikstofcrisis kwam de woningbouw stil te staan. Bovendien is de hoeveelheid stikstof die wij uitstoten schadelijk voor de natuur. De nieuwe coalitie gaat dit oplossen, zodat er weer gebouwd kan worden en mensen kunnen genieten van groen om zich heen. In het akkoord staan afspraken die mensen, dieren en ook boeren vooruit helpen.

Wat stond er in het verkiezingsprogramma?

Een revolutie in de landbouw
Het gaat slecht met de natuur, omdat Nederland te veel stikstof uitstoot. De meeste uitstoot komt van de Nederlandse veeteelt. Stikstofuitstoot verzuurt de bodem, waardoor veel soorten natuur en dieren verdwijnen. De natuurcrisis wordt nu serieus aangepakt.
Het doel van de commissie Remkes om de stikstofuitstoot in 2035 te halveren wordt overgenomen en vervroegd naar 2030. Het kabinet stelt 17,5 miljard euro beschikbaar om boeren uit te kopen, dat is 70% van het stikstof fonds. Het overige deel wordt onder meer in natuurinclusieve landbouw geïnvesteerd. Stallen worden aangepast aan behoeften van dieren.

De coalitie pakt de natuurcrisis serieus aan en besteedt 2,5 miljard euro aan de uitbreiding van natuurgebieden. Zo kunnen mensen en dieren van meer natuur genieten.

Natuur beter beschermen, een goed leven voor dieren en de omslag naar kringlooplandbouw
De huidige manier van voedsel produceren behoort tot het verleden. Dieren krijgen meer ruimte en een beter leven. Boeren krijgen weer toekomstperspectief. Zij kunnen met minder dieren meer geld verdienen en worden geholpen bij de omslag naar kringlooplandbouw. Dat betekent een gezonde bodem, voer dat de aarde niet belast en schonere mest.

Supermarkten krijgen duurzamere producten
De verwerkende industrie en supermarkten kunnen milieuproblemen niet meer afwentelen op de omgeving of op boeren. De coalitie wil supermarkten wettelijk kunnen dwingen tot verduurzaming en een eerlijke betaling aan boeren.
 
De Groot: “Supermarkten weten als geen ander consumenten te verleiden tot duurzame keuzes. Het gaat voor supermarkten en voedselverwerkers lonen om duurzamer te werken.” 

Doel van het akkoord

Het coalitieakkoord dat D66 sluit met VVD, CDA en ChristenUnie maakt de grote keuzes die nu nodig zijn voor de landbouw. Zo voorkomen we stilstand en werken we aan vooruitgang. Alles met een groter doel: bouwen aan een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.