Klimaat, natuur en milieu

Ik ben trots op alle inspanningen vanuit Nederland om Oekraïners te helpen. We moeten dat blijven doen. De oorlog heeft ons ook wakker geschud. In razend tempo hebben we moeten afkicken van onze verslaving aan het goedkope gas uit Rusland. Nederland zet de knop nu écht om. En hoewel de energiecrisis iedereen raakt, gaan we in de toekomst alleen maar meer profijt hebben van de radicale omslag die we nu maken.

Waterstof is een duurzame energiedrager die Nederland in de toekomst hard nodig heeft voor een schone industrie. Daarom pleit D66 samen met VVD in een actieplan om onder andere sneller meer waterstof te maken.

Ik ben trots op alle inspanningen vanuit Nederland om Oekraïners te helpen. We moeten dat blijven doen. De oorlog heeft ons ook wakker geschud. In razend tempo hebben we moeten afkicken van onze verslaving aan het goedkope gas uit Rusland. Nederland zet de knop nu écht om. En hoewel de energiecrisis iedereen raakt, gaan we in de toekomst alleen maar meer profijt hebben van de radicale omslag die we nu maken.

Waterstof is een duurzame energiedrager die Nederland in de toekomst hard nodig heeft voor een schone industrie. Daarom pleit D66 samen met VVD in een actieplan om onder andere sneller meer waterstof te maken.

Hij zat nog geen vijf minuten op de ministersstoel of kreeg al te maken met een van de grootste crises in zijn portefeuille; de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. Voor Rob Jetten kwam het ministerschap als een verrassing. Hoe vergaat het de klimaatminister in de strijd tegen klimaatverandering en het op peil houden van de Nederlandse energievoorraad?

Hij zat nog geen vijf minuten op de ministersstoel of kreeg al te maken met een van de grootste crises in zijn portefeuille; de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrisis. Voor Rob Jetten kwam het ministerschap als een verrassing. Hoe vergaat het de klimaatminister in de strijd tegen klimaatverandering en het op peil houden van de Nederlandse energievoorraad?

Het is onacceptabel dat de Zeeuwen wordt gevraagd vis te kopen in de winkel omdat deze veiliger is dan de vangst uit hun eigen Westerschelde.

Het is essentieel dat we extra maatregelen nemen om een nieuwe pandemie te voorkomen. Kamerlid Tjeerd de Groot schreef daar een actieplan voor.

D66 wil dat het plan voor een extra landingsbaan, de zogenaamde parallelle Kaagbaan, wordt geschrapt.

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Het is onacceptabel dat de Zeeuwen wordt gevraagd vis te kopen in de winkel omdat deze veiliger is dan de vangst uit hun eigen Westerschelde.

Het is essentieel dat we extra maatregelen nemen om een nieuwe pandemie te voorkomen. Kamerlid Tjeerd de Groot schreef daar een actieplan voor.

D66 wil dat het plan voor een extra landingsbaan, de zogenaamde parallelle Kaagbaan, wordt geschrapt.

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.

Marcel Beukeboom was klimaatgazant en is nu diplomaat bij VN-instellingen in Rome. Democraat spreekt met hem.

De armste mensen dreigen te moeten kiezen tussen een verwarmd huis en brood op de plank. Dat mag niet gebeuren.

Over de woningnood, de kansencrisis in het onderwijs en het belang van een stevige klimaataanpak.

D66, PvdA en GroenLinks roepen het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten.

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.

Marcel Beukeboom was klimaatgazant en is nu diplomaat bij VN-instellingen in Rome. Democraat spreekt met hem.

De armste mensen dreigen te moeten kiezen tussen een verwarmd huis en brood op de plank. Dat mag niet gebeuren.

Over de woningnood, de kansencrisis in het onderwijs en het belang van een stevige klimaataanpak.

D66, PvdA en GroenLinks roepen het demissionaire kabinet op om nog dit jaar minstens één extra kolencentrale te sluiten.

Toont 24 van 36