Uitkoop boeren gaat van start

Boeren worden uitgekocht vanwege hun grote bijdrage aan de stikstofuitstoot in Nederland. Hoe sneller een boer stopt, hoe meer geld de boer ontvangt.  

Kamerlid Tjeerd de Groot: “D66 houdt het kabinet aan de belofte dat het de stikstofcrisis oplost. De kwaliteit van het water en de natuur is ontzettend slecht in Nederland. De meeste uitstoot komt van de Nederlandse veeteelt. Als boeren verleid worden hun bedrijf te verkopen, kunnen we een grote slag slaan. Op deze manier kan de natuur herstellen en kunnen we weer bouwen.”

Tjeerd de Groot - Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot in gesprek in de fractiekamer van D66. Beeld: Jeroen Mooijman

Uitkoop piekbelasters

De eerste grote uitstoters die willen stoppen, de ‘piekbelasters’, krijgen een prijs voor hun bedrijf die hoger ligt dan de marktwaarde, Dat is goed nieuws.

Robuust pakket

Om op korte termijn vergunningverlening mogelijk te maken, is het belangrijk dat het pakket zo robuust mogelijk is. Zonder geitenpaadjes die geen stand houden bij de rechter. D66 is positief dat de minister kritisch kijkt naar de regels rondom vergunningverlening.