Tjeerd de Groot

Tjeerd in 66 seconden

Foto: Martijn Beekman – D66 - Beeld: Tjeerd de Groot

Tjeerd de Groot is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Woudsend.

  • 53 jaar
  • Haarlem
  • Woudsend

Mijn opa had een tuinderij in Heerenveen, die mijn oom Tjeerd overnam. Helaas nekte de oliecrisis de tuin en nadat de bank tot de laatste cent was terugbetaald, woonden mijn oom en tante in een piepklein flatje. Veel boeren en tuinders vergaat het nog net zo: als ze niet groter worden en intensiever, dan biedt het huidige economische model geen toekomst voor hen.

Tijdens mijn studies bestuurskunde en milieukunde drong de sleutelrol van de landbouw tot mij door als het gaat om schoon water, schone lucht en de natuur. Daarom heb ik mij ingezet om onze voedselproductie te verduurzamen: ik schreef een proefschrift over het Europese landbouwbeleid, was politiek adviseur van oud-D66-minister Brinkhorst, diplomaat in Berlijn en directeur van een vereniging voor het zuivelbedrijfsleven.

Op dit moment kan alleen politiek leiderschap de wurgende houdgreep doorbreken waarin de economie de boeren vasthoudt in een systeem dat van dag tot dag ten koste gaat van onze omgeving. Het beste beleid voor schoon water, schone lucht en biodiversiteit is een goed landbouwbeleid.

Daarom zal ik de komende vier jaar iedere dag opstaan om de stappen die op papier zijn gezet richting kringlooplandbouw nu ook uitgevoerd te krijgen.

Tjeerd de Groot ziet met eigen ogen hoe klimaatverandering de Waddenzee in gevaar brengt

De Waddenzee is misschien wel het mooiste natuurgebied van Nederland. Maar het staat onder druk. Door klimaatverandering stijgt de zeespiegel. En door gas- en zoutwinning zakt de bodem in.

Dat is slecht nieuws voor deze prachtige natuur. Want de vogels kunnen niet meer bij schelpjes in de bodem als het water dieper is. En door extreem weer wordt het water minder zout, wat slecht is voor vissen.

We kunnen niet langer wachten. Kom in actie voor het klimaat en bescherm de Waddenzee. Kamerlid Tjeerd de Groot zag met eigen ogen waarom: “Dit is toch geweldig!”

Tjeerd de Groot ziet met eigen ogen hoe klimaatverandering de Waddenzee in gevaar brengt.

Tjeerd de Groot bezoekt de Wadden. - Beeld: D66