Tjeerd de Groot

Tjeerd in 66 seconden

Tjeerd de Groot – Tweede Kamerlid voor D66

Tjeerd de Groot (1968) is sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Haarlem.

Over Tjeerd

Mijn opa had een tuinderij in Heerenveen, die mijn oom Tjeerd overnam. Helaas nekte de oliecrisis de tuin en nadat de bank tot de laatste cent was terugbetaald, woonden mijn oom en tante in een piepklein flatje. Veel boeren en tuinders vergaat het nog net zo: als ze niet groter worden en intensiever, dan biedt het huidige economische model geen toekomst voor hen.

Tijdens mijn studies bestuurskunde en milieukunde drong de sleutelrol van de landbouw tot mij door als het gaat om schoon water, schone lucht en de natuur. Daarom heb ik mij ingezet om onze voedselproductie te verduurzamen: ik schreef een proefschrift over het Europese landbouwbeleid, was politiek adviseur van oud D66-minister Brinkhorst en diplomaat in Berlijn vanuit het zuivelbedrijfsleven. Sinds 2017 ben ik in Den Haag de politiek ambassadeur van kringlooplandbouw.

Op dit moment kan alleen politiek leiderschap de wurgende houdgreep doorbreken waarin de economie de boeren vasthoudt in een systeem dat van dag tot dag ten koste gaat van onze omgeving. Het beste beleid voor schoon water, schone lucht en biodiversiteit is een goed landbouwbeleid.

Daarom zal ik de komende vier jaar iedere dag opstaan om de stappen die op papier zijn gezet richting kringlooplandbouw nu ook uitgevoerd te krijgen.

Neem contact op

  1. Stuur Tjeerd een e-mail
  2. Volg Tjeerd op Twitter

Landbouw, Natuur en Visserij
Voedsel
Dierenwelzijn
Water
Scheepvaart