Maak van 2023 geen verloren jaar in de stikstofaanpak

Om de natuur te beschermen en boeren duidelijkheid te bieden over hun toekomst, moet het kabinet nu al met duidelijkheid komen over de volgende stappen in de stikstofaanpak. Alleen zo kan het uitgeven van nieuwe vergunningen snel hervat worden en wordt meer economische schade voorkomen. Die oproep doet Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot (D66) vandaag in het stikstofdebat in de Tweede Kamer.

Vrijwillige uitkoop

Het kabinet start vanaf april met de vrijwillige uitkoop van 3000 piekbelasters. In november wordt de balans opgemaakt of dat voldoende natuurherstel dat oplevert. De Groot: “De afgelopen jaren ontbrak het boeren te vaak aan duidelijkheid. Daarom moet het kabinet consequent en transparant zijn over de gevolgen van de keuzes die ze boeren nu voorleggen. Dat is nodig vóór de vrijwillige uitkoopregeling begint. Het kabinet moet daarom in april al aangeven dat zij uiteindelijk piekbelasters zal uitkopen of vergunningen zal intrekken.” Zo hoopt De Groot de deelnamebereidheid aan de vrijwillige regeling te maximaliseren.

De Groot: “De bouw van honderdduizenden woningen vertraagt, klimaatdoelen dreigen uit het zicht te raken. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat in december blijkt dat 2023 een verloren jaar wordt. Dit jaar moet er eindelijk een flinke voortgang worden geboekt met de stikstofaanpak.”

Wat als zij geen gebruik maken?

In april komt stikstofminister Van der Wal de details van een ruimhartige regeling voor de 3000 boerenbedrijven die de natuur het zwaarst belasten. Zij kunnen zich vrijwillig laten uitkopen. De Groot vraagt om dan ook meteen helderheid te geven over wat er gebeurt als piekbelasters geen gebruik maken van de verschillende regelingen. Zo kunnen boerenbedrijven hun opties helder afwegen én het versnelt de aanpak. “We moeten zoveel mogelijk boeren overtuigen mee te doen. Want als we verder vertragen, verslechtert de natuur weer minstens een jaar onnodig verder,” zegt hij.

Geen eerlijk beeld

De Groot waarschuwt ook voor partijen zoals PVV, Forum voor Democratie, JA21 en BBB. Zij keren zich nu al tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Die partijen geven geen eerlijk beeld van de uitdagingen waar Nederland voor staat. “Als de sleutels van de provinciehuizen in verkeerde handen vallen, dreigt stilstand. Terwijl we juist vooruit moeten met huizen bouwen, natuurherstel en klimaataanpak.”