Vervuiler moet opdraaien voor pfas-schade in Westerschelde

De Westerschelde is ernstig vervuild met plastic korrels en pfas, een giftige en kankerverwekkende stof. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. De GGD en het RIVM adviseren daarom niet langer vis, oesters en garnalen uit de Westerschelde te eten. D66 vindt een leefbare planeet, met schone wateren en biodiversiteit, onmisbaar voor onze gezondheid en welvaart. Volgens D66 is daarom het onacceptabel dat de Zeeuwen wordt gevraagd vis te kopen in de winkel omdat deze veiliger is dan de vangst uit hun eigen Westerschelde.

Giftige garnalen

D66-Kamerlid Kiki Hagen zit hier dan ook bovenop: ”Het uitgangspunt moet zijn dat de vervuiler opdraait voor aantasting van onze natuur en het milieu. Het kan niet zo zijn dat we de Zeeuwen vragen om het aantal giftige garnalen te tellen dat ze eten, omdat ze anders een verhoogd risico op kanker hebben. En dat de vervuiler er dan ook nog eens mee weg komt”. Kiki komt daarom in actie om milieucriminaliteit in de Westerschelde aan te pakken. Eerder werd haar motie met brede steun van de Kamer aangenomen. Hierin roept zij de regering op om samen met België de pfas-milieuschade in de Westerschelde in kaart te brengen. En te verhalen op de bedrijven die voor deze schade verantwoordelijk zijn.

Veel bewoners zijn – terecht – ongerust

Een aantal gemeenten in het Westerscheldegebied willen daarom een (vrijwillig) bevolkingsonderzoek instellen. Dit onderzoek moet duidelijk maken hoeveel schadelijke pfas er in het bloed van omwonenden terecht is gekomen. Volgens Kiki hebben burgers het recht om dit te weten. Zij roept de staatssecretaris daarom op om gehoor te geven aan dit verzoek.

Wacht met ontpoldering van de Hedwigepolder

De Hedwigepolder grenst aan de Westerschelde. De bedoeling is dat dit een nieuw stukje hoogwaardige natuur wordt. Als het aan D66 ligt, kan dit natuurgebied alleen worden ontpolderd als vaststaat dat het vervuilde water in de Westerschelde geen negatieve effecten heeft op de gezondheid, biodiversiteit en natuurkwaliteit van het gebied. Zodat ook toekomstige generaties van deze natuur kunnen genieten. Een meerderheid van de Kamer ondersteunde eerder deze maand een motie van SP en D66, die de regering hiertoe oproept.