Werk maken van meer waterstof

Waterstof is een duurzame energiedrager die Nederland in de toekomst hard nodig heeft voor een schone industrie. Daarom pleit D66 samen met VVD in een actieplan om onder andere sneller meer waterstof te maken.

Raoul Boucke: “Waterstof is een energiedrager van de toekomst. De overheid moet de leiding nemen, de grote lijnen uitzetten. Zodat de industrie zekerheid heeft en weet waar ze aan toe is. Want ook in de toekomst hebben we onze industrie nodig. Dus willen we de capaciteit om waterstof te maken met windmolens op zee verdubbelen. Dat is goed voor het klimaat en goed voor onze banen. En het zorgt ervoor dat we voor onze energie onafhankelijker worden van Poetin en andere dictators.”

Verdubbeling capaciteit

De waterstofdoelstelling voor 2030 kan wat betreft D66-Kamerlid Raoul Boucke worden verdubbeld naar een elektrolysecapaciteit – het proces waarmee waterstof wordt gemaakt – van 8 Gigawatt. Deze hoeveelheden zijn nodig om vervuilende bedrijven als Tata Steel over te laten schakelen op schone energie. Om dit doel te halen pleit D66 voor een aanpak zoals die wordt gebruikt voor het bouwen voor windmolens op zee. Met deze aanpak, zogeheten ’tenders’, wordt langjarig vooruit gepland met de uitrol van elektrolyse. Marktpartijen kunnen zich hier op inschrijven. Op die manier krijgen overheid en de belastingbetaler het beste product voor de laagste prijs.

Met innovatieve bedrijven groene waterstof maken

D66 wil dat het kabinet samen met innovatieve Nederlandse bedrijven werkt aan de ambitieuze waterstofplannen van het kabinet. Wat D66 betreft stimuleert de overheid ook het gebruik van waterstof in de fabrieksprocessen, bijvoorbeeld met een afnameplicht. Het uitgangspunt hierbij is dat waterstof ‘groen’ is: waterstof die gemaakt wordt door middel van hernieuwbare elektriciteit, bijvoorbeeld zon- of windenergie.

Ook nieuwe bedrijven toegang tot infrastructuur

Tot slot roepen de partijen het kabinet op om duidelijkheid te geven over de infrastructuur. Op dit moment zijn de transportkosten voor groene waterstof nog hoog, wat de toepassing remt. Er moet er een duidelijke visie komen op wat gebeurt met infrastructuur op de Noordzee, die nu nog in handen is van fossiele gas- en oliebedrijven. Deze infrastructuur moet in de toekomst toegankelijk zijn voor nieuwe bedrijven die windenergie opwekken en op zee waterstof produceren. Publieke controle of toezicht is dan wat D66 betreft wenselijk. Daarom wil Kamerlid Raoul Boucke dat het kabinet hiervoor nu al voor met een plan van aanpak komt.