Raoul Boucke

Raoul in 66 seconden

Foto: Martijn Beekman – D66 - Beeld: Raoul Boucke

Raoul Boucke (1975) is sinds maart 2021 lid van de Tweede Kamer voor D66. 

Op mijn zeventiende verhuisde ik naar Nederland voor de studie scheikundige technologie aan de TU Delft. Ik groeide op in Moengo en Paramaribo. Suriname kampte toen met een economische en sociale crisis. ‘Kennis is kracht’, zeiden mijn ouders tegen mij. Met dat motto in de oren geknoopt, maakte ik de oversteek naar Nederland. Dat was in 1993.
 
Het was wennen en ook hard werken. Een vreemd land, een andere cultuur. Geen open armen, maar ook geen gesloten deuren. Ik stortte mij op mijn studie en alles wat komt kijken bij een nieuw leven in een nieuw land. Maar de politieke interesse was er al wel. Hans van Mierlo schreef in 1994 geschiedenis door 24 zetels te halen. D66 had direct mijn aandacht. 
 
Na het behalen van mijn diploma in Delft ging ik aan de slag bij het voormalig ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Een aantal jaar later, in 2007, vertrok ik naar Brussel. Namens Nederland werkte ik daar ruim dertien jaar met veel passie aan een groener Europa. Denk aan een Europees CO2-emissiehandelssysteem, een schoon Europees transportnetwerk en het aanpakken van de zeespiegelstijging.
 
Begin 2020 keerde ik terug naar Nederland om bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te werken aan schonere luchtvaart. Met mijn man woon ik ondertussen in het prachtige Rotterdam. Nederland is mijn thuis en de wereld schoner achterlaten is mijn missie. En, op 17 maart 2021 haalde D66 opnieuw 24 zetels. Wederom historisch. Voor Nederland, omdat D66 voor het eerst de tweede partij van het land is. Voor mij persoonlijk, omdat ik een plekje in de Tweede Kamer heb gekregen te midden van een sterk team.
 
Als Tweede Kamerlid ga ik de komende jaren aan de slag met een ambitieus klimaat- en energiebeleid, mijnbouw en de versterkingsoperatie in Groningen. Mijn opgedane kennis en ervaringen in Nederland en in Europa zet ik daarbij in. Maar ik kan het niet alleen. Ik hoop samen op te kunnen trekken met zoveel mogelijk bewoners, bedrijven, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Digitaal of fysiek, als de coronamaatregelen dat toelaten. Stuur mij vooral een bericht of e-mail. Ik ga graag in gesprek.
 
Tot slot: ik vind het belangrijk dat iedereen in Nederland mee kan doen. Dat er plek is voor ons allemaal. Ongeacht bijvoorbeeld je gender, achtergrond of seksuele voorkeur. Ongeacht of je al generatie op generatie in dit land woont, of zoals ik, pas in 1993 voet op Nederlandse bodem hebt gezet. Ik weet als geen ander hoe het soms voelt om tegen muren op te lopen. Het is tijd dat we barrières ombuigen tot springplanken. Open en inclusief. Daar sta ik voor.

Neem contact op

Klimaat
Energie
Mijnbouw
Versterkingsoperatie Groningen

Bekijk onze plannen voor Nederland