Nederland als Europese waterstofkoploper

Waterstof wordt een van de belangrijkste duurzame energiedragers van de toekomst. Dankzij waterstof kunnen we een groot deel van onze industrie en het zware transport verduurzamen. Nederland heeft alles in huis om een grote speler te worden op het gebied van waterstof.

We hebben vanwege de Noordzee een enorme potentie voor elektrolyse – het produceren van waterstof uit duurzame bron. Daarnaast ligt er al een nationale gasinfrastructuur en hebben we vanwege het aardgas cruciale kennis en kunde in huis voor het bouwen van een waterstofeconomie. Ook biedt het een kans om via onze kennisinstellingen en technische universiteiten deze kennis uit te bouwen en te werken aan prachtige innovaties voor de toepassing van waterstof in een schone economie. Nederland heeft bovendien de bedrijven en de knappe koppen die staan te popelen om er grootschalig mee aan de slag te gaan.

“We willen dat Nederland in de toekomst helemaal draait op schone energie.”

Raoul Boucke

Toch zien we dat Nederland deze grote potentie nog onvoldoende benut. Terwijl landen om ons heen al flinke stappen hebben gezet, zijn grote investeringen in de Nederlandse waterstofeconomie nog nauwelijks op gang gekomen. Daarom is het tijd voor ambitie en daadkracht vanuit de regering. Met het actieplan van D66 en VVD geloven wij dat Nederland in 2030 leidend in Europa gaat zijn op het gebied van waterstof. Daarmee verduurzamen we Nederland, verstevigen we de Nederlandse economie en worden we minder afhankelijk van Rusland.

Ons Kamerlid Raoul Boucke wil dat er vaart wordt gemaakt: “We willen dat Nederland in de toekomst helemaal draait op schone energie. Want dat is goed voor het klimaat, en voor onze banen. Maar dan moet er wel een schep bovenop. Laten we nu op grote schaal investeren in waterstof, zodat we de industrie in Nederland echt kunnen vergroenen. De kansen liggen er, aan de slag!”

Stel doelen Verdubbel het doel voor 2030 naar 8 GW nationale productie en stel een importdoel van 4 GW import in 2030.
Waterstof voor de industrie Zorg dat de geproduceerde waterstof afgenomen wordt door de Nederlandse industrie.
Wind op zee Koppel de verdere uitrol van wind-op-zee aan waterstofproductie.
Subsidieverlening Zorg dat er helderheid komt over de subsidieverlening en stel deze uiterlijk voorjaar 2023 open.
Infrastructuur Geef helderheid over de toekomstige ontwikkeling van infrastructuur.
Helderheid Creëer helderheid over de marktordening voor de opschalingsfase van de waterstofeconomie.
Aanpak en regie Zorg voor een programma-aanpak vergelijkbaar met de deltawerken en zorg voor regie.