Nederland komt in klimaatactie

Nederland komt in klimaatactie met concrete plannen om de klimaatdoelen te halen. In het coalitieakkoord heeft D66 afgesproken dat Nederland in 2030 tenminste 55% minder CO2 uitstoot. Om dat te halen richten we op circa 60%. Met dit klimaatpakket wordt deze belofte nagekomen en zet Nederland weer een grote stap richting een schone toekomst.

Van klimaatwoorden naar klimaatactie

D66 klimaatkamerlid Raoul Boucke: “Dit is waarom D66 in het kabinet zit. Mensen verwachten terecht van politici dat ze niet alleen maar mooie beloftes doen. Politici moeten ook leveren. En dat doen we nu. We gaan van klimaatwoorden naar klimaatacties. Vanaf vandaag hoort Nederland bij de Europese koplopers, met concrete klimaatambities.”

Vervuilende industrie betaalt

Van alle sectoren verlaagt de industrie de CO2-uitstoot het meest. Nederland bouwt daarmee aan een toekomst met schone industrie. Dat betekent ook dat grote industriële vervuilers moeten betalen. Daarom gaan de grote energieverbruikers, zoals de vervuilende industrie, meer energiebelasting betalen. Ook moeten grote bedrijven rechten kopen om CO2 uit te stoten. En we maken met de grootste uitstoters, zoals Shell, afspraken om nóg sneller te verduurzamen. Hiermee helpen we de industrie om 0 (nul) CO2 uit te stoten in 2040.

Schone economie met banen

D66 Kamerlid Raoul Boucke: “Het is niet voor niks dat mensen keer op keer de straat op gaan om te demonstreren voor hun schone toekomst. We kunnen niet doorgaan met vervuilend produceren zoals we altijd deden. Over een paar jaar kunnen we ons niet meer voorstellen dat de industrie zo enorm vervuilend was. Tegelijkertijd hebben we straks ook duurzaam geproduceerd eten en spullen nodig. Dus we kiezen voor een schone economie met banen. Wij willen met onze schone industrie voorop lopen. Want als je niet voorop loopt, loop je achter.”

Betere huurwoningen en goedkoper elektrisch rijden

Alle huurwoningen met energielabel E, F en G zijn uiterlijk in 2029 vergroend naar minimaal energielabel D. In totaal steekt het kabinet 4 miljard euro in het Nationaal Isolatieprogramma. Daarmee wordt gezorgd voor het vergroenen en isoleren van huurwoningen en koopwoningen. Een tweedehands schone elektrische auto kopen wordt aantrekkelijker met een aanschafsubsidie. Dat is goed voor de portemonnee en voor onze planeet.

Iedereen doet mee, we laten niemand vallen

D66 Kamerlid Raoul Boucke: “We gaan dit samen doen. En we laten niemand vallen. Als je tochtige huurwoning van energielabel G naar label D gaat, dan kan dat honderden euro’s per maand schelen. En waar een elektrische auto vroeger iets was voor de happy few, zorgen wij ervoor dat een elektrische auto betaalbaarder wordt.”