Vijf plannen voor de schone industrie van de toekomst

Nederland is in 2050 klimaatneutraal. Dan verbruiken we geen fossiele brandstoffen meer en produceren we circulair. Dat is goed voor ons klimaat, onze natuur en voor onze gezondheid.

In het coalitieakkoord is afgesproken dat we werken aan 60% minder CO2-uitstoot in 2030. De industrie is verantwoordelijk voor een derde van de Nederlandse CO2-uitstoot. Ter vergelijking: alle Nederlandse woningen zijn samen goed voor nog geen 10% van de uitstoot. Maar terwijl huizeneigenaren massaal zonnepanelen leggen en energie besparen, gaat het nog veel te weinig over wat de industrie kan – en zou moeten – doen om bij te dragen aan een duurzaam Nederland.

Nederland heeft ook in de toekomst industrie nodig. Dat is belangrijk voor onze economie en voor onze nationale en Europese strategische onafhankelijkheid ten opzichte van onder andere China en Rusland. De industrie moet dan wel schoon produceren. Ambitieuze voorlopers laten zien dat dit heel goed mogelijk is. Voor nodeloos vervuilende industrie is géén plek.

Het kabinet heeft daarom aangekondigd om de 20 grootste uitstoters te begeleiden en ondersteunen bij hun verduurzaming door middel van zogenaamde maatwerkafspraken. Deze maatwerkaanpak is nu nog te vaag, te traag en te vrijblijvend. Stevige leiding vanuit de overheid is nu dus noodzakelijk. Daarom presenteert D66 een vijfpuntenplan voor de verduurzaming van de industrie.

  • Maak een plan en geef duidelijkheid over de toekomst van de industrie
  • Kabinet neemt de leiding over het vergroenen van de industrie met aanvullende spelregels
  • Stel doelen voor energiebesparing en gebruik van duurzame energie in de industrie
  • Financiële steun voor vergroening: een lening die wordt omgezet in gift als de doelen worden gehaald
  • Stel een Nationale Waakhond Verduurzaming Industrie in en handhaaf op de energiebesparingsplicht en maatwerkafspraken.