Boeren verplicht uitkopen als
vrijwilligheid te weinig oplevert

Als het niet lukt piekbelasters binnen een jaar uit te kopen met een goudgerande deal, moet het kabinet overgaan tot onteigenen. Die oproep doet Kamerlid Tjeerd de Groot.

We kunnen nog amper huizen bouwen en projecten voor schone energie dreigen stil te vallen. Het is tijd om de olifant in de kamer te noemen en piekbelasters te onteigenen als we op basis van vrijwilligheid de doelen niet halen”, aldus De Groot.  

“Ik hoop dat we na vandaag afscheid nemen van een politiek van pappen en nathouden, valse hoop te wekken en eigen teleurstelling te creëren”

Tjeerd de Groot

De Raad van State uitspraak over bouwdrempel onderstreept nogmaals de urgentie om aan de slag te gaan. De uitspraak zorgt ervoor dat bouwen echt heel lastig wordt, terwijl duizenden mensen wachten op een huis. De natuur kan niet langer wachten en onze samenleving mag niet stilvallen. Een adequate stikstofaanpak is nodig en dat vraagt van de politiek om pijnlijke te durven maken. Als het binnen een jaar niet lukt om voldoende piekbelasters met een ruimhartige regeling uit te kopen, is er geen andere keuze dan onteigenen.


De Groot: “Ik hoop dat we na vandaag afscheid nemen van een politiek van pappen en nathouden, valse hoop te wekken en eigen teleurstelling te creëren. Dat we met elkaar de rug rechten en met sterke knieën en empathie gaan doen wat er nodig is.”