Industrie moet klimaatdoelen halen, anders steun terugbetalen

De industrie is verantwoordelijk voor een derde van de Nederlandse CO2-uitstoot. Ter vergelijking: alle Nederlandse woningen zijn samen goed voor nog geen 10% van de uitstoot. Voor het vergroenen van de industrie heeft het kabinet miljarden euro’s beschikbaar gesteld. D66 wil dat deze financiële steun voor de verduurzaming van de industrie een lening is, die wordt omgezet in een gift wanneer zij hun klimaatdoelen halen. Dat betreft de 3 miljard euro die beschikbaar is voor de zogenaamde maatwerkafspraken met de industrie.

“Ja, we helpen de industrie om te vergroenen. Maar als we geld geven, dan spreken we ook per bedrijf duidelijke klimaatdoelen af.”

Raoul Boucke

Industrie helpen vergroenen

Tweede Kamerlid Raoul Boucke wil duidelijkheid geven aan de bedrijven, zodat zij weten waar ze aan toe zijn: “Ja, we helpen de industrie om te vergroenen. Want Nederland heeft ook in de toekomst deze bedrijven nodig. Dat is belangrijk voor onze banen, onze economie en onze nationale en Europese strategische onafhankelijkheid. Maar als we geld geven, dan spreken we ook per bedrijf duidelijke klimaatdoelen af. En als het bedrijf de eigen klimaatafspraken niet nakomt, dan moet het geld worden terugbetaald. Want we gaan niet zomaar gratis belastinggeld weggeven aan vervuilende industrie.”

Duidelijke klimaatdoelen per bedrijf

Dit vraagt om een goede aanpak van het kabinet. Het is cruciaal dat duidelijk wordt wat de klimaatdoelen van de industrie minimaal moeten zijn. Het kabinet moet doelen stellen voor energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Bedrijven dienen vervolgens een plan in om te laten zien hoe ze deze doelen gaan halen. Vervolgens maakt de overheid prestatieafspraken met deze bedrijven en koppelt daar de financiële steun aan. Zodra de doelen gehaald zijn, is de financiële steun een gift. Worden de afspraken niet nagekomen, dan moet de steun worden terugbetaald. Zo belonen we groene resultaten.