Grootste investering ooit in cultuur met 170 miljoen per jaar.

In de verkiezingscampagne beloofden we niet alleen te investeren in grote theaters of musea, maar ook in de makers van de toekomst. Met deze coalitieafspraken zetten we grote stappen in die richting. Wij werken aan vooruitgang. Zodat de culturele en creatieve sector sterker uit deze crisis komt. 

“De culturele sector heeft creativiteit en wendbaarheid laten zien tijdens de crisis, maar is ook hard geraakt. Tijd om te werken aan herstel en toekomstperspectief.”

Jorien Wuite

Wat betekent dat?

Er wordt een herstelplan op touw gezet om de culturele sector sterker uit de crisis te laten komen. Makers en zzp’ers in de cultuursector verdienen eerlijk loon. Bibliotheken en het slavernijmuseum worden financieel gesteund om hun positie te verstevigen in de maatschappij. Ook moet cultuur toegankelijker worden voor iedereen, door kunst bijvoorbeeld beter te verspreiden door het land of door scholen meer kansen te geven om in aanraking te komen met cultuur. 

Verkiezingsprogramma

Meer geld voor cultuurmakers 
In ons verkiezingsprogramma beloofden we ons in te zetten voor een sterke positie voor kunstenaars, culturele instellingen en ondernemers. Het is heel belangrijk dat cultuurmakers meer geld verdienen en dus door kunnen blijven gaan met het ontwikkelen van mooie, waardevolle producties en voorstellingen. In het regeerakkoord hebben we daarom afspraken gemaakt voor eerlijk loon en een sterkere arbeidspositie.

Meer en betere bibliotheekvoorzieningen
Bibliotheken verdwijnen steeds vaker, terwijl zij een belangrijke functie hebben in wijken en buurten. Daarom versterken we de maatschappelijke positie van bibliotheken, om iedereen de kans te geven zich te ontwikkelen. Dat is goed voor de kansengelijkheid. Bibliotheken brengen de overheid dichterbij en kunnen ouderen en kwetsbare groepen helpen bij het kweken van digitale vaardigheden. 

Opening slavernijmuseum
Ook wil de coalitie een slavernijmuseum openen, omdat het onze gezamenlijke geschiedenis toegankelijker maakt. Jorien Wuite: “Discriminatie en racisme vindt helaas nog iedere dag plaats. Een slavernijmuseum kan helpen de dialoog op een respectvolle manier te voeren.”

Cultuur voor iedereen
In het akkoord staat dat cultuur toegankelijker moet worden voor iedereen. Op dit moment komt slechts een gedeelte van de samenleving in aanraking met cultuur Daar wil deze coalitie verandering in te brengen door bijvoorbeeld met provincies, gemeenten en scholen meer kansen te creëren om betrokken te raken bij cultuur. 

Doel van het akkoord

Het coalitieakkoord dat D66 sluit met VVD, CDA en ChristenUnie maakt de grote keuzes die nu nodig zijn voor de cultuursector. Zo voorkomen we stilstand en werken we aan vooruitgang. Alles met een groter doel: bouwen aan een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.