Mkb op de eerste plaats, groene investeringen goedkoper en makkelijker.

Het coalitieakkoord biedt grote kansen voor ondernemers om duurzaam te ondernemen. In dit akkoord gaat meer geld dan ooit naar het verduurzamen van de bedrijven van Nederlandse ondernemers.

Ondernemer en Tweede Kamerlid voor D66 Romke de Jong ziet vooral kansen voor groene mkb’ers: “Dit coalitieakkoord zet de mkb’er op de eerste plaats. Ondernemers moeten kunnen ondernemen. En de overheid moet ervoor zorgen dat zij dat zo goed mogelijk kunnen doen. Daarom snijden we in regels. En het wordt makkelijker en aantrekkelijker om groene investeringen in je bedrijf te doen. Dat is goed voor ondernemers, goed voor onze economie en goed voor het klimaat.”

Investeren in de groene economie van de toekomst

Verduurzamen start met het vinden van kansen. Wij helpen ondernemers om deze duurzame kansen te vinden. We zorgen voor inzicht in en advies over de stappen die het mkb kan zetten om te verduurzamen. Dat kan bijvoorbeeld met “groene boswachters”: ondernemers die ondernemers helpen hun weg te vinden in het woud van regelingen en subsidies. En we helpen ondernemers om hun CO2-footprint inzichtelijk te maken. Hiermee weten ondernemers welke investeringen ze kunnen doen om groener te worden en lonen in hun bedrijf.

Klimaatfonds

Met dit coalitieakkoord breiden we de duurzame subsidieregelingen voor ondernemers uit. Dat gebeurt bijvoorbeeld met het Nationaal Isolatieprogramma maar ook via het Klimaatfonds met geld voor grotere duurzaamheidsprojecten.

We maken duurzame investeringen makkelijker door het vergroten van de investeringsruimte voor duurzame investeringen via een verhoging van verschillende investeringsaftrekregelingen (MIA/VAMIL/EIA). Hiermee hebben ondernemers belastingvoordeel wanneer zij groene investeringen doen.

Tegelijkertijd zien we dat er al veel regelingen zijn om te verduurzamen. Niet alle ondernemers weten die te vinden. Dit wordt versimpeld. Voor toekomstig beleid toetsen we de gevolgen voor het mkb, zodat we regeldruk tegengaan. En het wordt aantrekkelijker voor medewerkers om meer uren te werken. Belasting op werken gaat omlaag. Bovendien wordt kinderopvang in stappen bijna gratis voor werkende ouders. Daarnaast investeren we in omscholing. Daarmee dringen we het personeelstekort terug.