De coalitie stimuleert gezonde keuzes.

Jeanet van der Laan juicht de stappen toe die worden gezet voor een gezonder Nederland. Van der Laan: “Nooit eerder werd in een akkoord zoveel werk gemaakt van preventie en een gezonde leefstijl van jongs af aan. Dat is nodig ook.”

“Steeds meer Nederlanders hebben een chronische ziekte, depressie of overgewicht. Dit voorkomen, is beter dan achteraf behandelen met medicijnen. Dat is goed voor onze gezondheid en voor onze portemonnee: we betalen minder zorgkosten”, aldus Van der Laan.

De gezonde keuze, wordt de gemakkelijke keuze

 Iedereen verdient de kans om een gezond leven te leiden. Toch zijn er nog grote verschillen in Nederland: mensen met een hoger onderwijs diploma leven maar liefst vijftien jaar langer in goede gezondheid dan mensen met maximaal een mbo-1 diploma. Deze ongelijkheid willen we aanpakken. Daarom zetten we de doelen van het Preventieakkoord door. Het versterken van de mentale weerbaarheid voegen we daaraan toe. Een gezonde generatie in 2040 blijft daarbij het doel, met een focus op jeugd, sport, voeding en bewegen. Dit vraagt om een brede aanpak. Op school, in de supermarkt en bij de sport. Met stimulering van gezonde keuzes en ontmoediging van ongezonde keuzes, zonder mensen in hun vrijheid te beperken. Sport en bewegen spelen hierin een belangrijk rol.

Met deze acties in het akkoord stimuleren we gezondere keuzes

  • Jaarlijks wordt 25 miljoen euro extra in sport geïnvesteerd.
  • Voor het preventieakkoord wordt jaarlijks 60 miljoen euro gereserveerd (vorig akkoord was ongeveer 40 miljoen per jaar)
  • De belasting op suikerhoudende dranken wordt verhoogd.
  • De accijns op tabak worden verhoogd.
  • Er komen bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen.
  • Onderzocht wordt hoe op termijn een bredere suikerbelasting kan worden ingevoerd.
  • Onderzocht wordt hoe de BTW op groente en fruit naar 0% verlaagd kan worden.
  • Er wordt extra geïnvesteerd in onderzoek en de aanpak van Alzheimer, obesitas en kanker.
  • We voeren in elke gemeente het programma Kansrijke Start in om ouders en pasgeborenen te ondersteunen bij de eerste 1000 dagen. Die dagen zijn cruciaal voor gezondheid, welzijn en latere ontwikkeling.

Kinderen die ongezond opgroeien staan veelal op achterstand. Daarom wordt de Rijke Schooldag ingevoerd. Te beginnen bij scholen waar de nood het hoogst is. Zij bepalen hierbij zelf wat nodig is om de kansenongelijkheid aan te pakken op hun school. Denk bijvoorbeeld aan begeleiding bij sport, samen met de sportvereniging in de buurt. Of een gezonde lunch voor kinderen die met een lege broodrommel naar school komen.

Van der Laan: “Onderzoek na onderzoek laat zien dat kansenongelijkheid wordt versterkt na schooltijd: word je voorgelezen, krijg je hulp bij huiswerk en ga je bijvoorbeeld ook naar sportles, of niet? Goed dat deze plannen er liggen. Nu is het vooral zaak snel aan de slag te gaan voor een gezondere toekomst voor onze kinderen.”