Jeanet van der Laan

Bekijk de video van Jeanet

Jeanet van der Laan – Kandidaat-Kamerlid nr. 13 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Kandidaat-Kamerlid
Nr. 13

Jarenlang was ik docent en teamleider onderbouw op een middelbare school. Trots ben ik op mijn initiatief om een verlengde brugklas en rijke schooldag te implementeren en
maatwerkniveau mogelijk te maken. Met een stevige zorgschil, zodat de docenten, net als het Zweedse model, direct kunnen opschalen. Zo heb ik extra sport, cultuur, muziek en huiswerkbegeleiding toegankelijk ingevoerd. Doordat ik weet wat een volle lesweek inhoudt, ben ik een volksvertegenwoordiger die dit doorleefd heeft. Als wethouder heb ik bijgedragen aan inclusiever onderwijs door: onderwijskansenbeleid te maken, de ISK naar Lisse te halen en als regio-wethouder Onderwijs stuur ik op de aansluiting van Jeugdhulp en Passend Onderwijs.

In meerdere opzichten ben ik een stapelaar, zowel qua onderwijsachtergrond van mavo naar universiteit, op maatschappelijk vlak van docent, raadslid naar wethouder als op sportgebied van topsporter naar voorzitter van Thema-afdeling Sport&Bewegen. Deze groei raakt voor mij de kern van het sociaal-liberalisme.

Ik kreeg als eerste meisje toestemming om op het hoogste jeugdniveau met jongens te voetballen. Vanwege mijn geslacht was dit voorheen niet mogelijk. Dat ontstak in mij een geweldig vuur om gelijkwaardigheid na te streven en nog. Ik maakte deel uit van een groep die jarenlang als minderwaardig werd beschouwd: de Oranjeleeuwinnen. Kijk, waar we nu staan! Sport is een belangrijk maatschappelijk bindmiddel en ik zet me in om sport een politieke vertaling te geven. De noodzaak van vitaliteit is evident. Voor D66 heb ik mede de themaafdeling Sport&Bewegen opgericht. De invloed op onze landelijke sportieve koers is aantoonbaar. Mijn ambitie blijft om ooit een sportwet te realiseren waarin eindelijk de maatschappelijke relevantie van sport beslag krijgt.
De bondscoach van #teamKaag is bekend en ik zou graag samen voor Nederland willen strijden. Ik wil de harten van mensen raken op de thema’s onderwijs, sport, kansengelijkheid en jeugd! Hiervoor combineer ik kennis met ervaring.

Meer over Jeanet van der Laan

  1. Woonplaats: Lisse
  2. Leeftijd: 40 jaar
  3. Beroep: Wethouder in Lisse

Expertises

Kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie, passend onderwijs, basisonderwijs en voortgezet onderwijs, sport, bewegen en vitaliteit, kansengelijkheid en emancipatie en jeugd

Bekijk onze plannen voor Nederland