Grootste investering in hoger onderwijs ooit en basisbeurs voor studenten

De coalitie doet de grootste investering in hoger onderwijs en onderzoek ooit. Alle studenten krijgen een basisbeurs, er komt meer aandacht voor hun welzijn en Nederland koerst af op de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

Jan Paternotte: “Studenten hebben het flink voor de kiezen gehad. Hollen van collegebank naar bijbaan, met in het achterhoofd de zorgen over studiepunten en het vinden van een betaalbare studentenkamer. Daar kwam het thuisonderwijs nog eens bovenop. De druk was hoog. Daarom kiezen we nu voor verandering. Voor meer geduld met studenten, meer kansen en meer kwaliteit. Dit is het meest studentvriendelijke akkoord ooit.”

De coalitie investeert fors in het hoger onderwijs en onderzoek: 700 miljoen euro structureel. Daarnaast komt er een onderzoekfonds met 5 miljard euro voor de komende tien jaar. En het Nationaal Groeifonds wordt aangevuld met 6,7 miljard euro voor kennisontwikkeling en onderzoek, ontwikkeling en innovatie, waarmee het totaal op 20 miljard euro komt. Zo worden onder andere de werkgroepen op hogescholen en universiteiten kleiner, wordt de werkdruk voor medewerkers aangepakt en het aantal vaste contracten vergroot op instellingen. De coalitie werkt hiermee toe naar de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

Paternotte: “Ons onderwijs en onderzoek is van wereldklasse. Daar moeten we in blijven investeren. Juist nu het aantal studenten toeneemt, de druk op onderzoekers enorm is en de uitdagingen waar wij wereldwijd voor staan groter worden. Denk aan de aanpak van de klimaatcrisis, de ontwikkeling van schone energie of het bestrijden van de coronapandemie. Met meer kennis hebben wij goud in handen: investeren betaalt zich dubbel en dwars terug.”

De kansenongelijkheid in het hoger onderwijs wordt ook aangepakt. Door vanaf studiejaar 2023/2024 een basisbeurs in te voeren, met daarnaast een inkomensafhankelijke aanvullende beurs. Hier trekt de coalitie structureel 1 miljard euro voor uit. Studenten voor wie geen basisbeurs beschikbaar was, krijgen de keuze tussen een korting op hun studieschuld of een studievoucher. Hier wordt 1 miljard extra voor vrijgemaakt. Ook het bindend studieadvies (bsa) wordt aangepast. Studenten die in het eerste jaar de bsa-norm niet halen, krijgen meer ruimte om deze in het tweede jaar alsnog te bereiken.
 
Paternotte: “Het vorige kabinet investeerde fors in onderwijs. Toch vielen sommige studenten buiten de boot. Daarom doet deze coalitie er een grote schep bovenop. Met een basisbeurs voor iedereen en een versoepeling van het bindend studieadvies. Zodat studenten zich weer kunnen gaan richten op hun studie, hun ontwikkeling en alles wat daar bij komt kijken.”

Dit staat nog meer in het akkoord voor studenten:

  • Studenten behouden hun OV-chipkaart en de huidige leenvoorwaarden.
  • Opleidingen die selecteren dienen te onderbouwen hoe de selectieprocedure past bij de inhoud van de opleiding, gelijke kansen borgt en effectief is.
  • Elke bachelorstudent moet zonder selectie een vervolgmaster kunnen doen bij dezelfde instelling.
  • Bij het berekenen van een maximale hypotheek voor een koophuis, gaat de huidige hoogte van de studieschuld gelden.
  • De coalitie wil richting 100.000 nieuwe woningen per jaar bouwen, waarvan tweederde betaalbare huur- en koopwoningen.
  • Om meer studentenhuisvesting te realiseren gaat de coalitie leegstaande kantoorpanden transformeren. Het doel is 15.000 woningen per jaar op te leveren door transformatie.
  • De coalitie wil malafide verhuurders aanpakken die te hoge huren vragen, hun panden slecht onderhouden of discrimineren door een meldingsplicht, registratieverplichting of een verhuurdervergunning die de verhuurder uiteindelijk kan verliezen.