Maatregelen tegen armoede en schulden

De Tweede Kamerfractie van D66 is blij met de maatregelen tegen armoede en schulden, zoals die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie. De ambitie is om het aantal kinderen dat in Nederland in armoede opgroeit in vier jaar te halveren. Daar horen onder andere de volgende maatregelen bij:

  • We verhogen het minimumloon en de uitkeringen met 7,5% procent. In totaal investeren we elk jaar 500 miljoen voor de arbeidsmarkt en de aanpak van armoede en schulden.
  • Het  ‘sociaal minimum’, de grens die aangeeft vanaf welk inkomensniveau iemand echt kan meedoen in de samenleving, wordt elke vier jaar opnieuw getoetst aan de werkelijkheid. Dit voorkomt dat bijvoorbeeld inflatie en veranderende omstandigheden ervoor zorgen dat mensen na verloop van tijd niet meer kunnen meedoen.
  • We gaan meer doen aan het voorkomen van schulden. Door bijvoorbeeld les te geven over persoonlijke financiën. Ook wordt er steviger ingezet op het vroeger signaleren van schulden, voordat het uit de hand loopt.
  • We verkorten de duur van schuldhulptrajecten en verbeteren de toegang tot de schuldsanering. We lossen probleemschulden sneller op. Schuldregelingen worden sneller mogelijk.
  • We stellen strengere eisen aan beschermingsbewindvoerders en gaan opstapeling van schulden tegen door een maximum te stellen aan verhogingen, rente- en incassokosten.
  • We zorgen voor een betere, verantwoorde overheidsincasso met oog voor de menselijke maat. Doorverkoop van schulden als verdienmodel wordt tegengegaan.

Kamerlid Hülya Kat:

‘We moeten echt stappen zetten om armoede en schuldenproblematiek in Nederland tegen te gaan. Veel te veel kinderen groeien op met armoede, waardoor zij niet de kansen in het leven krijgen die ze verdienen. Met concrete en stevige maatregelen moeten we schulden en armoede tegengaan. Daarbij moet de overheid het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door een verantwoorde incasso. Schulden moeten niet verergerd worden maar juist opgelost. Ik ben blij met de inzet van de coalitie. Uiteraard ben ik pas echt tevreden als we dit ook hebben gerealiseerd. Voor we zover zijn, zijn dit echt goede stappen. Het belangrijkste is nu dat we het gaan waarmaken. Aan de slag dus!‘