Intensieve Europese samenwerking op defensie

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten. In het nieuwe coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt ook aangekondigd dat lidstaten zich daarmee kunnen specialiseren. 

De samenwerking zal moeten plaatsvinden in een snelle Europese interventiemacht, missies, trainingen en de ontwikkeling van wapens. Ook zal Nederland zich inzetten voor een Europees militair hoofdkwartier. Voor D66, dat streeft naar een Europese krijgsmacht, zijn dit flinke stappen in de goede richting. In defensie wordt de komende jaren flink geïnvesteerd. Voor D66 is het vooral belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in het personeel, zowel in werving als in arbeidsvoorwaarden.

Kamerlid Salima Belhaj:

‘We zijn van onze veiligheid afhankelijk van defensie, en van de landen om ons heen. In een steeds onveiliger wordende wereld kunnen we het niet alleen af. Europese samenwerking is daarom voor D66 cruciaal. Een Europese krijgsmacht is ons doel. Zover zijn we nu nog niet, maar een intensievere defensiesamenwerking tussen lidstaten is een goede tussenstap. Ons bondgenootschap van de NAVO heeft zich al bewezen als een succesvolle samenwerking. Onze toekomst ligt in Europa. Zo kunnen we per lidstaat doen waar we goed in zijn, besparen we kosten, kunnen we effectiever optreden en maken we ons land, Europa en de wereld écht veiliger. Daar hoort ook een investering in het personeel bij dat een cruciale bijdrage levert aan die veiligheid. Nu moeten we ervoor zorgen dat onze inzet ook echt bereikt wordt. Ik ga daar in ieder geval alles aan doen.‘