Europa en internationaal

13.07.2022

Het rapport laat duidelijk zien dat zwakke en rotte plekken in de rechtsstaat wijd verbreid zijn, en zich hier en daar zelfs verdiepen.

05.07.2022

Het inperken van abortusrechten in Amerika laat een zorgelijke, conservatieve ontwikkeling zien. In Europa moeten we ons koste wat kost tegen dezelfde conservatieve golf weren. Daarom pleit Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voor verankering van abortus in het Europese Handvest van grondrechten.

05.07.2022

Namens de Europese fractie van D66, Renew, gaat Sophie in 't Veld onderzoek doen naar misbruik van landbouwsubsidies.

13.07.2022

Het rapport laat duidelijk zien dat zwakke en rotte plekken in de rechtsstaat wijd verbreid zijn, en zich hier en daar zelfs verdiepen.

05.07.2022

Het inperken van abortusrechten in Amerika laat een zorgelijke, conservatieve ontwikkeling zien. In Europa moeten we ons koste wat kost tegen dezelfde conservatieve golf weren. Daarom pleit Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voor verankering van abortus in het Europese Handvest van grondrechten.

05.07.2022

Namens de Europese fractie van D66, Renew, gaat Sophie in 't Veld onderzoek doen naar misbruik van landbouwsubsidies.

16.02.2022

Vanochtend heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat Europese subsidies wel degelijk ingehouden mogen worden van lidstaten die de rechtsstaat niet respecteren.

24.02.2022

Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oekraïeners, die wij zo goed als we kunnen zullen helpen.

16.02.2022

Vanochtend heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat Europese subsidies wel degelijk ingehouden mogen worden van lidstaten die de rechtsstaat niet respecteren.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

15.12.2021

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

23.11.2021

Marcel Beukeboom was klimaatgazant en is nu diplomaat bij VN-instellingen in Rome. Democraat spreekt met hem.

09.05.2021

Op de jaarlijkse Europadag pleit D66-leider Sigrid Kaag voor een nieuwe, welwillende Nederlandse houding in Europa.

07.12.2020

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie stemt vandaag in met de komst van een Europese Magnitsky-wet. Door dit sanctieregime kunnen Europese lidstaten mensenrechtenschenders wereldwijd harder aanpakken. D66 was samen met het CDA twee jaar geleden initiatiefnemer van deze Europese wetgeving.

16.11.2020

Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) ontvangen vandaag de eervolle Magnitsky award vanwege hun inzet voor de Magnitsky-wet, waarmee wereldwijd Europese sancties mogelijk worden tegen schenders van mensenrechten.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

15.12.2021

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

23.11.2021

Marcel Beukeboom was klimaatgazant en is nu diplomaat bij VN-instellingen in Rome. Democraat spreekt met hem.

09.05.2021

Op de jaarlijkse Europadag pleit D66-leider Sigrid Kaag voor een nieuwe, welwillende Nederlandse houding in Europa.

07.12.2020

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie stemt vandaag in met de komst van een Europese Magnitsky-wet. Door dit sanctieregime kunnen Europese lidstaten mensenrechtenschenders wereldwijd harder aanpakken. D66 was samen met het CDA twee jaar geleden initiatiefnemer van deze Europese wetgeving.

16.11.2020

Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) ontvangen vandaag de eervolle Magnitsky award vanwege hun inzet voor de Magnitsky-wet, waarmee wereldwijd Europese sancties mogelijk worden tegen schenders van mensenrechten.

12.11.2020

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

11.11.2020

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig.

10.11.2020

Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, heeft acht opdrachten aan minister Blok na de verkiezingswinst van Joe Biden.

03.11.2020

De veelgehoorde verwachting dat Biden ons terug brengt naar het vertrouwde Amerika van voor Trump en dat alles weer zoals vanouds zal worden, is misplaatst.

04.10.2020

Europa moet streng zijn voor landen die de rechtsstaat afbreken. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zondag 4 oktober in zijn opiniestuk in het Financieele Dagblad.

02.09.2020

Het huidige EU asiel- en migratiebeleid is vastgelopen. Het is onmenselijk en het werkt niet. EU-lidstaten spelen nu ieder voor zich. Daarom wil D66 één Europees migratiesysteem.

12.11.2020

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

11.11.2020

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig.

10.11.2020

Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, heeft acht opdrachten aan minister Blok na de verkiezingswinst van Joe Biden.

03.11.2020

De veelgehoorde verwachting dat Biden ons terug brengt naar het vertrouwde Amerika van voor Trump en dat alles weer zoals vanouds zal worden, is misplaatst.

04.10.2020

Europa moet streng zijn voor landen die de rechtsstaat afbreken. Daarvoor pleit D66-Kamerlid Maarten Groothuizen zondag 4 oktober in zijn opiniestuk in het Financieele Dagblad.

02.09.2020

Het huidige EU asiel- en migratiebeleid is vastgelopen. Het is onmenselijk en het werkt niet. EU-lidstaten spelen nu ieder voor zich. Daarom wil D66 één Europees migratiesysteem.