Europa en internationaal

Al ruim 2 weken kijkt de hele wereld vol afschuw naar de gebeurtenissen in Israël en Gaza. Voor D66 is het belangrijk dat leed in zowel Israël als Palestina wordt voorkomen. Lees hier de reactie van Sjoerd Sjoerdsma.

Ook vanuit het buitenland kun je nu D66 stemmen voor de Eerste Kamer.

Al ruim 2 weken kijkt de hele wereld vol afschuw naar de gebeurtenissen in Israël en Gaza. Voor D66 is het belangrijk dat leed in zowel Israël als Palestina wordt voorkomen. Lees hier de reactie van Sjoerd Sjoerdsma.

Ook vanuit het buitenland kun je nu D66 stemmen voor de Eerste Kamer.

Het rapport laat duidelijk zien dat zwakke en rotte plekken in de rechtsstaat wijd verbreid zijn, en zich hier en daar zelfs verdiepen.

Het inperken van abortusrechten in Amerika laat een zorgelijke, conservatieve ontwikkeling zien. In Europa moeten we ons koste wat kost tegen dezelfde conservatieve golf weren. Daarom pleit Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voor verankering van abortus in het Europese Handvest van grondrechten.

Namens de Europese fractie van D66, Renew, gaat Sophie in 't Veld onderzoek doen naar misbruik van landbouwsubsidies.

Het rapport laat duidelijk zien dat zwakke en rotte plekken in de rechtsstaat wijd verbreid zijn, en zich hier en daar zelfs verdiepen.

Het inperken van abortusrechten in Amerika laat een zorgelijke, conservatieve ontwikkeling zien. In Europa moeten we ons koste wat kost tegen dezelfde conservatieve golf weren. Daarom pleit Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voor verankering van abortus in het Europese Handvest van grondrechten.

Namens de Europese fractie van D66, Renew, gaat Sophie in 't Veld onderzoek doen naar misbruik van landbouwsubsidies.

Onze gedachten en gebeden zijn bij de Oekraïeners, die wij zo goed als we kunnen zullen helpen.

Vanochtend heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat Europese subsidies wel degelijk ingehouden mogen worden van lidstaten die de rechtsstaat niet respecteren.

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

Marcel Beukeboom was klimaatgazant en is nu diplomaat bij VN-instellingen in Rome. Democraat spreekt met hem.

Vanochtend heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat Europese subsidies wel degelijk ingehouden mogen worden van lidstaten die de rechtsstaat niet respecteren.

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

Marcel Beukeboom was klimaatgazant en is nu diplomaat bij VN-instellingen in Rome. Democraat spreekt met hem.

Op de jaarlijkse Europadag pleit D66-leider Sigrid Kaag voor een nieuwe, welwillende Nederlandse houding in Europa.

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie stemt vandaag in met de komst van een Europese Magnitsky-wet. Door dit sanctieregime kunnen Europese lidstaten mensenrechtenschenders wereldwijd harder aanpakken. D66 was samen met het CDA twee jaar geleden initiatiefnemer van deze Europese wetgeving.

Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) ontvangen vandaag de eervolle Magnitsky award vanwege hun inzet voor de Magnitsky-wet, waarmee wereldwijd Europese sancties mogelijk worden tegen schenders van mensenrechten.

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig.

Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, heeft acht opdrachten aan minister Blok na de verkiezingswinst van Joe Biden.

Op de jaarlijkse Europadag pleit D66-leider Sigrid Kaag voor een nieuwe, welwillende Nederlandse houding in Europa.

De Raad Buitenlandse Zaken van de Europese Unie stemt vandaag in met de komst van een Europese Magnitsky-wet. Door dit sanctieregime kunnen Europese lidstaten mensenrechtenschenders wereldwijd harder aanpakken. D66 was samen met het CDA twee jaar geleden initiatiefnemer van deze Europese wetgeving.

Tweede Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Pieter Omtzigt (CDA) ontvangen vandaag de eervolle Magnitsky award vanwege hun inzet voor de Magnitsky-wet, waarmee wereldwijd Europese sancties mogelijk worden tegen schenders van mensenrechten.

De Tweede Kamer wil een CO2-heffing op de industrie. Een voorstel van het kabinet werd met een ruime meerderheid aangenomen.

D66 wil dat dit kabinet 2 miljoen Euro uittrekt om visumvrij reizen mogelijk maken tussen Suriname en Nederland. Nu heb je daar nog een visum voor nodig.

Sjoerd Sjoerdsma, Kamerlid voor D66, heeft acht opdrachten aan minister Blok na de verkiezingswinst van Joe Biden.

Toont 24 van 30