Europees Parlement steunt D66-wetsvoorstel inzake gouden paspoorten en visa

Vanochtend stemde een ruime meerderheid van de parlementaire commissie “Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken” in met het wetgevend initiatiefrapport van D66’er Sophie in ’t Veld, voor een strenge aanpak van gouden paspoorten en gouden visa in de EU.

09.03.2022

Het Europees Parlement stemde in met een verbod. Ook was er een meerderheid voor het amendement van Europarlementariër Sophie in ’t Veld om de afgifte van gouden visa en paspoorten aan Russische oligarchen helemaal stop te zetten.

Verkoop van paspoorten

De verkoop van gouden paspoorten en visa door één lidstaat, schept echter grote risico’s voor de hele EU. Zoals witwassen van geld, corruptie en het binnen halen van criminele netwerken. Sommige aanvragers blijken gezochte criminelen. Naast de veiligheidsrisico’s, is ook het contrast met asielzoekers en legitieme investeerders schrijnend: die moeten vaak door lange procedures, terwijl mensen die een gouden paspoort of visum kopen “voordringen” door betaling.

De Europese Commissie is al jaren veel te laks richting de lidstaten en heeft tot nu toe geen wetsvoorstellen gedaan om dit aan te pakken. Nu neemt het Parlement het voortouw, en roept op tot het verbieden van gouden paspoorten en strakke regulering van gouden visa.

Het wetgevend initiatiefrapport van Sophie in ’t Veld heeft o.a. de volgende elementen:

Een totaalverbod op gouden paspoorten in de EU. Aangezien gouden paspoorten direct toegang geven tot de hele EU en onomkeerbare risico’s meebrengen, is een totaalverbod op z’n plaats.
Een EU-Verordening die gouden visa reguleert: – Strengere veiligheids- en anti-witwascontroles voor aanvragers van gouden visa, met de Europese Commissie als toezichthouder;
– Een financiële afdracht aan de Europese begroting per verstrekt visum, omdat deze programma’s tot risico’s en kosten leiden voor de hele EU;
– Strenge eisen aan de daadwerkelijke fysieke aanwezigheid van aanvragers in de lidstaat, om de band met het land te controleren;
– Een strenge regulering van de commerciële tussenpersonen die gouden visa aan de man brengen;
– Eisen aan de kwaliteit van de investering: dat mag niet enkel in bv. vastgoed zijn maar moet naar de echte economie vloeien, met eisen aan de meerwaarde voor de groene en digitale transitie in Europa.

“Gouden paspoorten en visa hebben maar één doel: het bieden van een achterdeur aan schimmige investeerders die via reguliere kanalen nooit binnen zouden komen. Die achterdeur wil het Europees Parlement nu dichtgooien, en dat is hoog tijd. Burgerschap is geen commercieel product. Ik verwacht dat de Commissie nu heel snel wetgeving voorstelt om gouden paspoorten te verbieden en hele strenge eisen oplegt voor het toekennen van gouden visa.”

De plenaire stemming over dit wetgevend initiatiefrapport zal plaatsvinden in maart. De Commissie moet daarna zo snel mogelijk komen met voorstellen tot EU-wetgeving.