Zij aan zij met Turkije en Syrië

Een meerderheid van de Tweede Kamer stuurt aan op het instellen van een reconstructiefonds voor Turkije en Syrië. De Nederlandse inzet moet gecoördineerd worden vanuit een zogenoemde Reconstructie Taskforce. Nederland kan op die manier actief bijdragen aan het herstellen van de twee door natuurgeweld getroffen landen.

Zij aan zij

Tweede Kamerlid Alexander Hammelburg (D66) wil zo snel mogelijk over gaan tot actie: “We moeten zij-aan-zij staan met de getroffen landen. Turken en Syriërs moeten in de eerste plaats noodhulp krijgen. Eten, slaapplekken en medicijnen zijn nu de eerste levensbehoefte. Daarna breekt een tijd van opbouw en herstel aan. Ik wil dat de minister met een reconstructiefonds zorgt dat Nederland gecoördineerd bijdraagt aan de opbouw.“

Wederopbouw van steden

De oproep aan Minister Schreinemacher is op initiatief van D66 en wordt gesteund door de ChristenUnie, GroenLinks, VVD, SP en de PvdA. Het reconstructiefonds helpt lokaal bij het herstellen van gebouwen, wegen en bruggen. Zowel Turkije als Syrië staan voor een onvoorstelbaar grote taak om hele steden opnieuw vorm te geven. Door een gecoördineerde bijdrage vanuit een reconstructie taskforce biedt Nederland een stevige helpende hand. De brede Kamermeerderheid wil daarbij ook dat de minister aandacht heeft voor onderwijs, opvang van weeskinderen en psychosociale hulp in de getroffen gebieden.

Problemen Syrië

De samenwerkende partijen in de Tweede Kamer ziet de situatie in Noord-Syrië als bijzonder zorgwekkend, omdat hulpverlening in dat gebied stroef op gang komt. Het land was al verscheurd door oorlog en kende daardoor al grote problemen. De problemen zijn nu nog groter als gevolg van de aardbeving. In de oproep aan de minister vraagt de Kamer om te kijken wat gedaan kan worden om de situatie daar te verbeteren, zodat hulp beter mogelijk is en dat maatschappelijke organisaties goed aan de slag kunnen.