Borg het recht op abortus in de Europese grondwet

Het inperken van abortusrechten in Amerika laat een zorgelijke, conservatieve ontwikkeling zien. In Europa moeten we koste wat kost eenzelfde conservatieve ontwikkeling voorkomen. Daarom pleit Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma voor verankering van abortus in het Europese Handvest van grondrechten.

Laten we voorkomen dat deze conservatieve golf ook Europa de verkeerde kant op drijft.

Sjoerd Sjoerdsma

Glijdende schaal

De partij verafschuwt de glijdende schaal die is ingezet door het ontnemen van het fundamentele recht op abortus in de Verenigde Staten. “Ik wil dat Europa de vlucht naar voren neemt. Laten we voorkomen dat deze conservatieve golf ook Europa de verkeerde kant op drijft. Door het recht op abortus in Europese verdragen vast te leggen, houden vrouwen in Europa toegang tot veilige en betaalbare abortuszorg. ”

Inperking rechten

In zeker de helft van de Amerikaanse staten wordt abortus strafbaar als gevolg van een uitspraak door het Hooggerechtshof. Ook in Europa zijn landen die tornen aan abortusrechten. In Polen en op Malta wordt de mogelijkheid tot een abortus al deels ingeperkt. Als landen dit fundamentele recht ontnemen, is de kans veel groter dat vrouwen zich genoodzaakt voelen gebruik te maken van gevaarlijke alternatieven. De inperking van het recht kan definitief gestopt worden door abortusrechten goed op Europees niveau te borgen.

Europese steun

Begin dit jaar deed de Franse president Macron ook al de oproep om abortus op te nemen als Europees grondrecht. D66 heeft de minister gevraagd hierbij aan te sluiten en zich actief in te zetten om dit doel te bereiken. De vragen zijn ook namens PvdA, GroenLinks en Volt ingediend.