Sjoerd Sjoerdsma

Sjoerd in 66 seconden

Foto: Martijn Beekman – D66 Beeld: Sjoerd Sjoerdsma

Sjoerd Sjoerdsma is sinds september 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Den Haag.

  • 42 jaar
  • Eindhoven
  • Den Haag

Deze geboren Eindhovenaar is één van de grootste voorvechters van mensenrechten en democratie, zowel nationaal als internationaal. Hij groeide op in het smalste deel van Nederland, Limbricht, op 15 km van Duitsland en België.

Tijdens Sjoerds studie politicologie brak de Irakoorlog uit. Die oorlog en de gesprekken die hij daarover voerde met zijn docenten hebben een vuurtje bij Sjoerd aangewakkerd. Hij besloot zich na zijn studie te melden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

In de negen jaren die daarop volgden heeft Sjoerd als diplomaat in meerdere landen gewerkt. Zo ging hij naar Soedan, Afghanistan en de Palestijnse gebieden. In Afghanistan hield hij zich bezig met ontwikkelingsprojecten, die ervoor zorgden dat er duizenden meisjes naar school konden.

In 2012 werd Sjoerd verkozen als Kamerlid. Hij zet zich niet aflatend in voor de rechten van mensen wereldwijd. Dat leverde hem erkenning op met de Magnitskyprijs. Sjoerd is daarnaast de meest succesvolle campagneleider die D66 ooit heeft gehad en staat aan de basis van de kans die D66 nu met 24 zetels krijgt om te werken aan een sterker, vrijer en toleranter Nederland.