Nederland is terug in Europa.

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen. Daarmee volgt Nederland voor wat betreft ambities en houding in de voetsporen van het recente coalitieakkoord in Duitsland.

Sigrid Kaag: “Wij hebben een grote ambitie voor Europa. Nederland wil weer een leidende en positieve rol spelen. We willen de Europese Unie verdiepen en hervormen, voor onze welvaart en voor onze veiligheid. Voor mij persoonlijk is dat een essentiële verandering.”

Voortrekkersrol

Nederland spreekt uitdrukkelijk de ambitie de EU als voortrekker slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. Dat blijkt ook uit wat Nederland bereid is te gaan doen. Met vergaande samenwerking op defensiegebied, lange tijd taboe in de Nederlandse politiek. Nederland zal daarnaast pleiten voor Europese belastingen op techreuzen, grote vervuilers, winst van grote bedrijven en vliegverkeer.

Verdragswijziging

Waar Nederland zich voorheen inspande voor Europese samenwerking, waarbij lidstaten de dienst uitmaken, zal het zich nu weer gaan toeleggen op Europese eenwording, met een sterkere rol voor de werkelijk Europese instituties. Nederland wil meer democratie in Europa, met een sterkere positie voor het Europees parlement. We gaan actiever onze gedeelde Europese waarden beschermen. Ook staat Nederland nadrukkelijk open voor verdragswijziging als uitkomst van de Conferentie over de Toekomst van Europa.

Waar Nederland de afgelopen jaren toch vooral boekhouder was, wordt het nu koopman. Nederland ziet het als een nationaal belang om te investeren in de verdieping van interne markt, in de modernisering van de Europese begrotingsregels en focust niet langer alleen op de afbouw van schulden maar op schuldenhoudbaarheid met benodigde investeringen en groei. Hierin gaat Nederland zelfs verder dan Duitsland.

Vier jaar geleden werd Nederland door het regeerakkoord vooral beperkt in speelruimte en werd vastgelegd wat Nederland allemaal niet wilde. Nu wordt het regeerakkoord vooral gekenmerkt door een open blik. Er zijn geen taboes op het opheffen van veto’s op het buitenlandbeleid of op een socialer Europa waarin welvaart wordt gedeeld om samen te kunnen groeien.

Nederland steunt de totstandkoming van een snelle Europese interventiemacht en gezamenlijke missies en investeringen. Nederland zal ook zelf meer gaan specialiseren, onder andere in cyber. Het samenvoegen van eenheden met Duitse landmacht is een verdere stap naar de broodnodige Europeanisering van onze defensie en veiligheid.