Kaag op Europadag: ‘Een nieuwe, welwillende Nederlandse houding in Europa is nodig’

Op de jaarlijkse Europadag pleit D66-leider Sigrid Kaag voor een nieuwe, welwillende Nederlandse houding in Europa. De woorden van bondskanselier Angela Merkel tijdens haar historische 5 mei-lezing gaven Kaag aanleiding om zich op de Europadag uit te spreken voor verdere Europese eenwording. Merkel: “De Europese eenwording was van meet af aan een project voor vrede en welvaart dat alleen kon en kan slagen op basis van gemeenschappelijke waarden.”

09.05.2021

Nederland heeft sinds het begin van de Europese eenwording bijgedragen aan het Europese ideaal van vrede en solidariteit. Maar de herinnering aan de oorlog vervaagt. De welvaart nemen we voor lief. De lusten van Europese eenwording zijn als vanzelfsprekend geworden. “Het verhaal van Europa is slechts deels verteld. De Unie is bewust in de houdgreep van lidstaten gehouden. En dat terwijl mensen terecht Europese daadkracht verwachten,” aldus Kaag.

Nederland staat nu voor de keuze. Waar willen we naartoe? Welke weg bewandelen wij?

Kaag: “Nederland kan beter. Dat is voor mij ook het uitgangspunt en inzet bij de vorming van een nieuw kabinet. Het mandaat dat D66 heeft gekregen van meer dan anderhalf miljoen kiezers is ook het mandaat van Europese realiteitszin. Die schrijft voor dat Nederland gebaat is bij de verdieping van de Europese eenwording en de verbetering van de Unie voor al haar burgers. Dat is en blijft mijn kompas.

In deze periode, van overgang en nieuwe uitdagingen, is er een kans en een opdracht voor Nederland om recht te doen aan wat goed is voor ons land. Wij kunnen met onze ideeënrijkdom, menskracht, expertise, welvaart en pragmatisme meeschrijven aan het volgende Europese hoofdstuk. Zoals we dat ook deden bij het eerste hoofdstuk.

Dat vraagt om een nieuwe, welwillende houding van Nederland in Europa. Het vraagt om eerlijke uitleg over de onvermijdelijke imperfectie van compromissen tussen zoveel verschillende landen en volken. En het vraagt om een visie waar je met hervorming na hervorming naartoe kan werken.”

Nederland kan bouwsteen zijn voor een stabiel Europa in de wereld. Antifascistisch en prodemocratisch. Een machtsblok gebouwd op gedeelde waarden. “Als we mee willen doen, serieus genomen willen worden, moeten we met één Europese mond spreken”, aldus Kaag.

“Dat betekent het afschaffen van het nationale veto op het gebied van buitenlandbeleid en de gestage verwerkelijking van een echte Europese defensiekracht. De soevereiniteit die we daarmee aannemen is vele malen groter dan de soevereiniteit die we als klein land alleen kunnen behouden.

Het zijn zulke concrete keuzes die Europa zin en toekomst geven. Europa is niet af. En het zal ook nooit af zijn. Maar vandaag op 9 mei vier ik haar bestaan. Als bastion van vrijheid en menselijke waardigheid. Als beste hoop voor de toekomst van onszelf, onze kinderen en de wereld. Het is een groot voorrecht, mijn hele leven heb ik dat ervaren, om Europeaan te zijn. Dat voorrecht moeten we elke dag verdienen.”

Wij geloven dat je écht vrij bent als we dat samen zijn. Als iedereen gelijke kansen krijgt. We mensen helpen die het nodig hebben. We laten iedereen vrij, maar laten niemand vallen.