Samen sterker in een veranderende wereld

De wereld is de laatste jaren sterk veranderd. Grootmachten als de Verenigde Staten, China en Rusland zijn onvoorspelbaar. Handelsverdragen zijn niet meer vanzelfsprekend. Instituties als de Verenigde Naties en de Wereldhandelsorganisatie verliezen aan invloed. Klimaatverandering ontwricht de wereld. De coronacrisis liet zien hoe ons lot verbonden is met dat van andere landen.

Dit is het moment om in Europa schouder aan schouder te staan om te beschermen wat ons uniek maakt in de wereld: onze rechtsstaat, onze solidariteit, onze openheid. Een sterk Nederland vraagt om een sterk Europa om deze tijd aan te kunnen.

Ons buitenlandbeleid is Europees

Buitenlands beleid is nauw verbonden met handelsbetrekkingen, conflictpreventie en internationale samenwerking. Het systeem van internationale samenwerking, het multilateralisme, staat echter onder druk. Voor D66 is dit een extra reden om hier 100 procent voor te gaan staan. Internationale afspraken maken wij via de Europese Unie. Zo creёren we één gezamenlijke stem in de wereld.

Via de EU, de VN, de NAVO, de Raad van Europa en de OVSE zetten we ons wereldwijd in voor vrede, democratie, de rechtsstaat en de bescherming van mensenrechten. Met ontwikkelingssamenwerking dragen we bij aan stabiele samenlevingen elders in de wereld. Zo bieden we mensen meer kansen via werk en onderwijs, werken we aan conflictpreventie, en pakken we grondoorzaken van irreguliere migratie, klimaatverandering, armoede of ongelijkheid aan.

 • We willen dat een volgend kabinet zich inzet om het vetorecht af te schaffen van lidstaten in het Europees buitenlandbeleid. Zo kan de EU een sterkere speler worden op het wereldtoneel. Het afschaffen van vetorechten moet altijd gepaard gaan met een verbetering van de democratische positie van nationale parlementen en het Europees parlement binnen de besluitvorming van de Unie.
 • De voortdurende oorlog in Oost-Oekraïne en de Russische opstelling blijft een Europese veiligheidskwestie. De Krim is nog altijd illegaal geannexeerd en Rusland biedt geen enkele medewerking aan opsporing, vervolging en berechting van verdachten van het neerhalen van MH17. De EU handhaaft wat D66 betreft het sanctiepakket tegen Rusland zolang de Russische militaire agressie in Oekraïne voortduurt en de Minsk-akkoorden niet worden nageleefd.
 • Nederland zet zich binnen de EU in voor wereldwijde versterking van mensenrechten. We zijn voorstander van gebruik van het Europese mensenrechten-sanctieregime (Magnitsky-wetgeving), zoals bijvoorbeeld bij Wit-Rusland en China, waarmee individuele mensenrechtenschenders buiten de EU gestraft kunnen worden in hun portemonnee en reizen naar de EU niet meer mogelijk is.
 • De EU-toetredingssteun voor Turkije wordt stopgezet. Redenen hiervoor zijn de verslechterde mensenrechtensituatie in Turkije, de afbrokkelende rechtsstaat en de regelmatige conflicten met de NAVO en de EU.
 • Daders van oorlogsmisdaden in Syrië en Irak moeten worden berecht. Straffeloosheid moet koste wat het kost voorkomen worden, al gaat D66 nooit akkoord met de doodstraf of lijfstraffen. Wat D66 betreft gebeurt berechting voor een internationaal tribunaal of het Internationaal Strafhof. Als dit niet kan, worden Nederlandse uitreizigers hier berecht. Zo verliezen we deze misdadigers niet uit het oog en voorkomen we dat ze onder de radar naar Europa terugkeren.
 • In het Israёlisch/Palestijnse conflict is D66 voorstander van een twee-statenoplossing. Een onafhankelijke Palestijnse staat naast een veilig Israёl biedt de mensen in de regio weer perspectief. De mensenrechten in de bezette gebieden moeten, ook door de Palestijnse gezaghebbers richting de eigen bevolking, gerespecteerd worden.

De beste consulaire dienstverlening ter wereld

Of je nu op reis bent, of één van de miljoen Nederlanders bent die in het buitenland woont: een goed uitgeruste diplomatieke dienst is onmisbaar. Als open en internationale partij is D66 trots op deze ambassadeurs van ons land. De coronacrisis liet zien dat Nederlanders wereldwijd nog onvoldoende konden rekenen op de overheid, bijvoorbeeld toen zij vastzaten in het buitenland. Dat moet beter.

 • We investeren in diplomatieke posten. De staf op ambassades wordt uitgebreid, met name op strategische plaatsen: binnen de EU, in de ring rond Europa en in landen met groeiende economieën.
 • Consulaire dienstverlening is snel, toegankelijk en vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Iedere Nederlander in het buitenland kan online terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of DigiD.
 • Stemmen in het buitenland wordt makkelijker. Je stem gaat bovendien meetellen bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer.
 • We investeren in de mogelijkheid tot Nederlands (taal)onderwijs voor Nederlandse kinderen in het buitenland.
 • Nederlanders in het buitenland mogen te allen tijde ten minste één Nederlandse bankrekening openen en behouden.
 • Europese ambassades nemen taken zoals het uitgeven van paspoorten en visa over van ambassades van aparte lidstaten.
 • Rechten van Nederlanders in het buitenland, zoals hulp in een noodsituatie en repatriëring bij een crisis, worden vastgelegd in een wet.
 • We zorgen dat rechten van Nederlanders, hun partners en kinderen in het Verenigd Koninkrijk zo goed mogelijk gewaarborgd blijven, ook na de Brexit. We houden de Britten aan de afspraken hierover.
 • Wanneer je maximaal één jaar in het buitenland verblijft, is uitschrijven uit de Basisregistratie Personen niet nodig.
 • Nederlanders in het buitenland behouden hun Nederlandse nationaliteit als zij de nationaliteit van het land waar zij wonen aannemen.