Alles over digitale toekomst, privacy en digitale veiligheid

Dataleks bij de overheid. Bedrijven die persoonsgegevens niet veilig opslaan. En profiling-systemen die etnisch profileren gemakkelijker maken. Digitalisering kent grote uitdagingen. Toch willen we allemaal mee naar een digitale toekomst. We willen systemen die ons helpen en ontlasten, we willen online bankieren en zaken doen. En digitalisering in de klas en de zorg biedt ook kansen.

Daarom staat D66 sinds jaar en dag op voor digitale veiligheid. Zoals Arjen Lubach al aangaf is het belangrijk dat politici grote kennis hebben over digitalisering, ict, privacy en alles wat daarmee te maken heeft. Want alleen dan kan de politiek deze moeilijke afwegingen maken. Met politici als Kees Verhoeven (Kamerlid tot 2021) en Lisa van Ginneken (Kamerlid vanaf 2021) biedt D66 echte kenners die het debat voeren.

Alleen door verantwoord om te gaan met digitalisering kunnen we de kansen die digitalisering biedt aan. We scheppen de ruimte om digitale kansen te grijpen en grijpen in als digitalisering vrijheden beperkt. We laten iedereen vrij, maar niemand vallen.

Digitalisering maakt ons vrijer. Het zal ervoor zorgen dat we gemakkelijker kunnen leven en werken waar we willen. Dat we klimaatverandering slim kunnen aanpakken. Dat we de zorg betaalbaar houden en ziekten kunnen voorkomen. En ja, de banen van morgen zitten in de innovaties van nu.

Daarom moeten we nu investeren in de wereld van morgen. Dat betekent natuurlijk dat kinderen op school leren programmeren. Maar ook dat we gelijke kansen scheppen. Alle scholen krijgen hetzelfde snelle internet. We vergroten het aantal plaatsen bij technische studies. En als je je na jaren werken wilt omscholen naar een beroep in de technologie, dan krijg je die kans.

Daarnaast kiezen we ook voor een economie die standhoudt in de 21e eeuw. Nederland wordt het dataknooppunt van Europa. Voor iedereen en overal is betaalbaar, snel en veilig 5G en glasvezel beschikbaar. Zodat bedrijven niet worden belemmerd door trage verbinding. We begrijpen dat start-ups en scale-ups flexibiliteit nodig hebben. Dat bieden we hen, want creatieve ondernemers moeten we helpen.

Europa loopt achter als het gaat om technologie. Het zijn de Verenigde Staten en China die de wereldkoers nu bepalen. Dat moet anders. We willen een sterke Europese digitale markt. Zo kunnen we de regels bepalen, Europese innovaties aanwakkeren en leiderschap nemen in de wereld. Zo hebben we over tien jaar niet weer een discussie over of we Chinees 5G moeten gebruiken, maar moet China onze innovaties overnemen.

Digitalisering biedt niet alleen maar kansen. Als de politiek niet durft te kiezen of te weinig op de hoogte is, liggen bedreigingen op de loer. Grote bedrijven, techreuzen en onwelwillende overheden zullen dan de macht grijpen. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Bedrijven moeten vrij zijn om te ondernemen, maar mogen nooit de vrijheden van mensen beperken. Daarom kiezen wij voor heldere en strenge regels voor techreuzen. In heel Europa gaan ze eerlijk belasting betalen. Algoritmen worden transparant. Nieuw concurrentierecht zorgt ervoor dat ook kleine spelers kansen krijgen. En een sterke Europese toezichthouder kan bedrijven controleren en flink beboeten als dat nodig is.

De overheid weet heel veel van ons. Dat is logisch en zorgt voor goede dienstverlening. Tegelijkertijd geeft dat de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid. De overheid moet transparant zijn over hoe ze omgaat met data, datadeling en datasturing. Natuurlijk moet de overheid zich altijd houden aan de grondrechten van mensen. Dat betekent geen camera’s met gezichtsherkenning zonder duidelijke wetgeving. Dat betekent dat bij de opsporing van criminaliteit nooit mag worden gediscrimineerd door profilering. En dat betekent voldoende budget om de privacy van mensen te kunnen waarborgen.

Een overheid die open is over haar eigen digitalisering is een voorbeeld voor bedrijven en wekt vertrouwen van mensen.

Ook buitenlandse overheden zijn een nieuwe bedreiging geworden. Het verspreiden van desinformatie en trollenlegers zijn een gevaar voor onze democratie. Een sterke overheid treedt hier tegenop.

Ook criminelen zijn steeds creatiever. Hacken en Ddos-aanvallen komen steeds vaker voor. Bovendien leidt identiteitsfraude tot heel vervelende en gevaarlijke situaties voor mensen. Daarom moeten we data goed beveiligen, zodat ze niet in verkeerde handen kunnen vallen. Maar ook moeten we standaard meer investeren in cyberveiligheid.