Lisa van Ginneken

Bekijk de video van Lisa

Lisa van Ginneken – Kandidaat-Kamerlid nr. 22 voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021.

Kandidaat-Kamerlid
Nr. 22

Ik wil een samenleving waar iedereen de ruimte heeft om te leven op een manier die bij hem, haar of hen past. Niet uit onverschilligheid naar het geheel, maar omdat ik weet dat iedereen iets unieks bij te dragen heeft.

Niet iedereen heeft echter die ruimte. Leef je in armoede of financiële onzekerheid, dan gaat al je energie zitten in overleven. Word je als verpleger, leerkracht of politieagent verstikt door verantwoordingsdruk en regulering, dan kom je te weinig toe aan het uitoefenen van je vak. Gebruik je zorg, dan kan je die vaak niet zelf vormgeven. Ben je anders dan de grote meerderheid – omdat je een fysieke of verstandelijke beperking hebt of een andere culturele achtergrond, seksuele oriëntatie of genderidentiteit – dan zijn gelijkwaardige behandeling en gelijke kansen niet vanzelfsprekend.

Ik zet me in voor een samenleving waarin we meer vertrouwen hebben in mensen dan in regels, protocollen en richtlijnen. Controledrang is doorgeschoten, ten koste van menselijkheid en maatwerk. Vertrouwen is iets anders dan loslaten. Vertrouwen groeit als je elkaar kent en verbonden bent.
De politiek is te weinig een toonbeeld van dat vertrouwen en die verbondenheid. Populisme blaast verschillen op tot splijtzwammen en belemmert zo oplossingen.

Ik ben gemotiveerd om vanuit mijn verbindende stijl over grenzen heen te zoeken naar oplossingen. Ik durf te prikkelen en doe dat altijd met gezamenlijk resultaat als doel. Soms laat ik me door de actualiteit leiden om recht te doen aan ontwikkelingen en sentimenten in de maatschappij, maar liever nog zet ik in op structurele veranderingen in de complexe systemen binnen en tussen de overheid, markt en samenleving.

Ik ben gemotiveerd om u te vertegenwoordigen in de Tweede Kamer.

Meer over Lisa van Ginneken

  1. Woonplaats: Amsterdam
  2. Leeftijd: 48 jaar
  3. Beroep: Coach en organisatieveranderaar

Expertises

Zorg, Onderwijs, ICT

Bekijk onze plannen voor Nederland