Blijf op de hoogte!

Steun ons en help Nederland vooruit

Kees Verhoeven (1976) is sinds juni 2012 lid van de Tweede Kamer voor D66.

“Langzaam maar zeker lijkt Nederland steeds somberder te worden. Mensen hebben het gevoel de grip op hun leven te verliezen en de toenemende tweedeling is een reëel gevaar voor onze open en diverse samenleving. D66 heeft de ambitie, het programma en de mensen om Nederland samen sterker te maken. Door iedereen kansen te bieden op een betere toekomst.

Ik heb twee prioriteiten: ondernemerschap en technologie. Het midden- en kleinbedrijf, zelfstandigen en startups verdienen meer ruimte, minder regels en lagere lasten. Zodat ze kunnen groeien. Nieuwe technologie verandert onze samenleving steeds sneller. Dat vraagt een actieve en verantwoordelijke overheid. Zodat we kansen benutten en uitdagingen aankunnen.”

Portefeuilles

Europese Zaken; Terrorisme; Inlichtingendiensten; ICT/Privacy/cybersecurity; Rijksdienst

Meer van Kees Verhoeven
Alles heeft een keerzijde. Voor mij is D66 de partij die de andere kant van de zaak durft te bekijken en te benoemen.
- Kees Verhoeven