Kees Verhoeven

Tweede Kamerlid

Kees Verhoeven – Foto: Jeroen Mooijman

Kees Verhoeven (1976) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66. Hij woont in Amersfoort.

Langzaam maar zeker lijkt Nederland steeds somberder te worden. Mensen hebben het gevoel de grip op hun leven te verliezen en de toenemende tweedeling is een reëel gevaar voor onze open en diverse samenleving. D66 heeft de ambitie, het programma en de mensen om Nederland samen sterker te maken. Door iedereen kansen te bieden op een betere toekomst.

Ik heb twee prioriteiten: technologie en Europese samenwerking. Nieuwe technologie verandert onze samenleving steeds sneller. Dat vraagt een actieve en verantwoordelijke overheid. Zodat we kansen benutten, uitdagingen aankunnen, en Nederland digitaal veilig houden. Mijn andere prioriteit is Europese samenwerking. Daar waar het Nederland vooruit helpt. Grensoverschrijdende uitdagingen zoals klimaat, migratie en veiligheid kunnen we als klein land niet alleen aanpakken. Daar hebben we sterke Europese samenwerking voor nodig. Met het regeerakkoord zijn we goede weg ingeslagen. Ik ga zorgen dat het kabinet zich hier aan gaat houden.

Economische Zaken; Inlichtingendiensten; ICT/Privacy/Cybersecurity; Digitale Overheid.