Blijf op de hoogte!

Door uw mailadres in te vullen en op "verstuur" te klikken geeft u ons toestemming om uw mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om u regelmatig updates te sturen. Hier kunt u meer vinden over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Steun ons en help Nederland vooruit

Kees Verhoeven (1976) is sinds juni 2010 lid van de Tweede Kamer voor D66.

“Langzaam maar zeker lijkt Nederland steeds somberder te worden. Mensen hebben het gevoel de grip op hun leven te verliezen en de toenemende tweedeling is een reëel gevaar voor onze open en diverse samenleving. D66 heeft de ambitie, het programma en de mensen om Nederland samen sterker te maken. Door iedereen kansen te bieden op een betere toekomst.

Ik heb twee prioriteiten: technologie en Europese samenwerking. Nieuwe technologie verandert onze samenleving steeds sneller. Dat vraagt een actieve en verantwoordelijke overheid. Zodat we kansen benutten, uitdagingen aankunnen, en Nederland digitaal veilig houden. Mijn andere prioriteit is Europese samenwerking. Daar waar het Nederland vooruit helpt. Grensoverschrijdende uitdagingen zoals klimaat, migratie en veiligheid kunnen we als klein land niet alleen aanpakken. Daar hebben we sterke Europese samenwerking voor nodig. Met het regeerakkoord zijn we goede weg ingeslagen. Ik ga zorgen dat het kabinet zich hier aan gaat houden.”

Portefeuilles

Europese Zaken; Inlichtingendiensten; ICT/Privacy/Cybersecurity; Marktordening & Mededinging

Meer van Kees Verhoeven
Alles heeft een keerzijde. Voor mij is D66 de partij die de andere kant van de zaak durft te bekijken en te benoemen.
- Kees Verhoeven