Sophie in ’t Veld wordt rapporteur onderzoek landbouwsubsidies

Namens de Europese fractie van D66, Renew, gaat Sophie in ’t Veld onderzoek doen naar misbruik van landbouwsubsidies.

De Europese Rekenkamer heeft fraudepatronen onderzocht binnen de Europese landbouwbegroting. In een persbericht beveelt de Kamer de Commissie aan om “de nationale fraudebestrijdingsmaatregelen beter te monitoren, concretere richtsnoeren te geven en het gebruik van nieuwe technologieën bij fraudepreventie en – opsporing te bevorderen.”

De begrotingscontrolecommissie van het Europees Parlement (CONT) neemt de tekortkomingen serieus en gaat onderzoek doen. D66-Europarlementarier Sophie in ´t Veld wordt namens Renew Europe schaduwrapporteur: “Landbouwsubsidies zijn nog altijd de grootste component van de Europese begroting. Het tegengaan van misbruik van deze miljardenpot vergt onophoudelijke inzet. Het is tamelijk verontrustend om te lezen dat de Europese Commissie de aanpak sinds 2016 niet heeft geüpdatet.