Belangrijke stappen tegen racisme en discriminatie

D66 is blij met de stappen die worden die in het coalitieakkoord worden gezet tegen racisme en discriminatie. In het akkoord staan onder andere de volgende plannen:

  • De overheids- en uitvoeringsorganisaties moeten het goede voorbeeld geven.  We strijden tegen etnisch profileren door de overheid. Ook gaat de overheid aan de slag met anoniem solliciteren.
  • Organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie zoals bepaalde uitzendbureaus, verhuurmakelaars en vastgoedbemiddelaars worden aangepakt met boetes en een meldplicht.
  • Een algoritmewaakhond gaat controleren op discriminerende algoritmes.
  • We stellen anti-discriminatierechercheurs aan en zetten in op het verhogen van de aangiftebereidheid.
  • Een meerjarenplan tegen racisme en discriminatie wordt samen met de Nationaal coördinator tegen discriminatie en racisme opgesteld, waarvoor ook extra middelen worden vrijgemaakt.
  • Er komt een slavernijmuseum, zodat er meer aandacht en bewustzijn komt voor de oorzaken van discriminatie en racisme.

Ook wordt het Regenboogakkoord verder uitgevoerd. Hierin zijn afspraken gemaakt om discriminatie tegen LHBTI’s te bestrijden. Afspraken zijn bijvoorbeeld om homo- ‘genezings‘-therapie te verbieden en LHBTI’s op scholen beter te beschermen.

”We strijden tegen etnisch profileren bij de overheid. Discriminerende organisaties pakken we aan.”

Salima Belhaj

Kamerlid Salima Belhaj:

‘Racisme en discriminatie zijn een gif in onze samenleving. Mensen zijn er ook echt klaar mee. Het is daarom goed en belangrijk dat de nieuwe regering de bestrijding van racisme en discriminatie verder brengt. We moeten straks echt aan de slag. We strijden tegen etnisch profileren bij de overheid. Discriminerende organisaties pakken we aan. We gaan harder optreden tegen vrouwenhaat, online en offline. Zo kan iedereen meedoen. Daar wordt onze samenleving beter en vrijer van. Nu is het aan ons als politiek om dit ook echt waar te maken.‘