Flinke ambitie op onderwijs: grootste investering ooit.

De coalitie heeft een flinke onderwijsambitie en doet de grootste investering ooit. Het gaat om bijna 7 miljard euro structureel extra voor onderwijs en kinderopvang. Daar bovenop komt een investering van 13,2 miljard euro.

Met het geld dringen we het lerarentekort terug, versterken we de kansengelijkheid, verhogen we de kwaliteit van het onderwijs en voeren we een rijke schooldag in voor leerlingen. Daarnaast wordt kinderopvang in stappen bijna helemaal gratis voor alle werkende ouders. Er wordt geïnvesteerd in de voor-, en vroegschoolse educatie.
 
Kamerlid Paul van Meenen: “Op dit moment wordt je toekomst nog te veel bepaald door wie je ouders zijn, waar je woont of waar je vandaan komt. De coronacrisis heeft dat nog zichtbaarder gemaakt en laat bij veel leerlingen, leraren en ouders flinke sporen achter. Leraren doen fantastisch werk. En het is goed dat we met dit akkoord echt het verschil kunnen maken. We moeten de volgende stap zetten. Zodat iedereen de beste kans krijgt op de mooiste toekomst.”

Lerarentekort aanpakken

We versterken de strijd tegen het lerarentekort. Dat gebeurt onder andere door de loonkloof tussen het basis- en voortgezet onderwijs te dichten. De werkdruk wordt verlaagd door kleinere klassen of meer handen in de klas. Leraren en schoolleiders krijgen meer zeggenschap. Onder andere over de besteding van het geld op hun school. Beginnende leraren haken nu vaak snel af. Daarom wordt er geïnvesteerd in meer ondersteuning voor beginnende leraren. We geven leraren van scholen met grote onderwijsachterstanden meer salaris.
 
Van Meenen: “Het onderwijs staat of valt bij een goede en gelukkige leraar voor de klas. Uit eigen ervaring zeg ik vol overtuiging: leraar zijn is de mooiste baan die er is. Toch is er een groot tekort aan leraren. Daarom moeten we het vak aantrekkelijker maken en meer mensen verleiden tot een mooie carrière voor de klas. Dat doen we door leraren beter te belonen en de werkdruk te verminderen. We geven leraren weer de zeggenschap over hun eigen onderwijs en bieden meer ondersteuning.”

Gratis kinderopvang

Kinderopvang wordt in stappen bijna helemaal gratis voor alle werkende ouders, 95% van de kosten gaan worden vergoed. Deze ouders kunnen zoveel uren kinderopvang inzetten als zij willen. Ook zetten we meer in op vroeg- en voorschoolse educatie, om taalachterstanden spelenderwijs te voorkomen. Zo krijgen alle kinderen een kansrijke start.
 
Paul van Meenen: “Het is goed dat de komende regering de kinderopvangtoeslag op de schop neemt. Kinderopvang wordt zo goed als gratis. Dat is goed voor ouders, die kunnen werken. En het is vooral goed voor kinderen, omdat ze zich zo spelenderwijs kunnen ontwikkelen en taalachterstanden worden voorkomen.”

In het basisonderwijs zien we steeds vaker dat de portemonnee van de ouders bepaalt of kinderen kunnen deelnemen aan sport, cultuur of huiswerkbegeleiding. Door de invoering van de rijke schooldag gaan we kinderen die kansen bieden, te beginnen op scholen waar de nood het hoogst is. Ook investeren we meer in scholen met een hoger risico op achterstanden.
 
Van Meenen: “De plek waar je geboren bent of het inkomen van je ouders mogen nooit bepalend zijn voor de kansen die je krijgt in het leven. Daarom voeren we een rijke schooldag in, met sport, cultuur en huiswerkbegeleiding voor ieder kind. De basisschool wordt daarmee nog meer de plek waar kinderen hun talenten kunnen ontdekken en zichzelf kunnen ontplooien.”

Het mbo vormt de ruggengraat van onze samenleving. Daarom bevorderen we de gelijke behandeling van mbo-studenten. Daarnaast bannen we stagediscriminatie uit. We versterken het mbo door vakken in basisvaardigheden te laten geven door bevoegde leraren. Tegelijkertijd geven we meer ruimte voor leraren uit de praktijk. Ook wordt er extra geïnvesteerd in kleinschalig vakonderwijs.
 
Van Meenen: “Het mbo is een belangrijk fundament onder onze samenleving. Dat moeten we beter gaan waarderen. Mbo’ers verdienen onderwijs van topkwaliteit met de allerbeste leraren voor de klas.”