Ook Caribisch Nederland wordt klimaatkoploper

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dat staat in het vandaag gepresenteerde coalitieakkoord. De partijen investeren in een versnelde overstap naar duurzame energie op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Jaarlijks wordt voor deze eilanden 30 miljoen euro extra geïnvesteerd in duurzaamheid, de economie en basisvoorzieningen. 

Daarnaast komt 35 miljoen euro beschikbaar voor het beschermen van de natuur op de eilanden en wordt een nieuwe rioolwaterzuivering aangelegd. Om de verduurzaming op Curaçao, Sint-Maarten en Aruba een boost te geven, worden investeringsfondsen opengesteld die eerder alleen voor Nederland beschikbaar waren.

Ons hele Koninkrijk klimaatkoploper

D66-Kamerlid Jorien Wuite: “Op de eilanden maakt klimaatverandering veel impact. We moeten daarom in het hele koninkrijk klimaatkoploper worden. Dat kan alleen als geïnvesteerd wordt in duurzame energie, in de prachtige natuur en natuurlijk in de samenwerking.”

Investering in de economie en brede welvaart

De coalitie investeert flink in de economie van Caribisch Nederland en neemt maatregelen om het leven betaalbaarder te maken. Er wordt sneller uitvoering gegeven aan het ijkpunt sociaal minimum, waarbij het minimumloon en de uitkeringen omhoog gaan en de kosten voor levensonderhoud omlaag.

Kamerlid Jorien Wuite: “Armoede neemt toe op de eilanden. Te veel mensen moeten rondkomen van een inkomen onder het sociaal minimum. Ook veel kinderen worden hierdoor geraakt. Goed dat dit probleem meer prioriteit krijgt.”

Versterking democratie binnen het Koninkrijk

De coalitie wil ook het democratisch tekort in het Koninkrijk oplossen. Op dit moment zijn niet alle landen binnen het Koninkrijk evenredig vertegenwoordigd bij het stemmen over rijkswetten. De wetten die gelden voor alle landen binnen het Koninkrijk, worden alleen in de Nederlandse parlementen behandeld. De coalitiepartijen hebben afgesproken te onderzoeken hoe Curaçao, Sint-Maarten en Aruba hierbij beter vertegenwoordigd kunnen worden.