Rekeningrijden, schone luchtvaart en treinen hebben de toekomst.

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie zijn afspraken gemaakt om vervoer beter, sneller en schoner te maken. Vervoer is daarnaast een grote bron van CO2-uitstoot en stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid.

In 2030 wordt rekeningrijden ingevoerd en we zetten in op meer mogelijkheden voor thuiswerken. Daarnaast investeren we in het wegwerken van achterstanden in het beheer en onderhoud van wegen. Er komen meer veilige (snel)fietspaden en fietsparkeerplekken bij stations. Vliegen wordt schoner en stiller.

Kiki Hagen: “Eindelijk gaan we rekeningrijden. Dat is eerlijker, omdat automobilisten betalen voor de kilometers die ze rijden. Samen met de regio Utrecht, zoeken we naar een alternatief voor het verbreden van de A27 bij Amelisweerd. We investeren in de fiets en de veiligheid van de meest kwetsbaren in het verkeer. We gaan graag op vakantie of reizen voor ons werk met het vliegtuig. Maar vliegen zorgt ook voor schade aan ons klimaat, en het zorgt voor overlast bij omwonenden. Daarom komt er een grens aan de uitstoot van de luchtvaart. Vliegen moet structureel stiller en schoner worden.”

Schoner en stiller vliegen

Elke luchthaven krijgt een CO2-plafond. De vliegtaks wordt flink verhoogd, waardoor alternatieven zoals reizen met internationale treinen aantrekkelijker zijn. Dankzij de luchtvaart kunnen we internationaal zakendoen en overal ter wereld wonen, werken en studeren. Aan de andere kant heeft luchtvaart een negatieve impact op klimaat, mens, natuur en milieu. Dit vraagt een zorgvuldige balans. Daarom wordt in 2022 besloten over wat dit betekent voor Schiphol, de omgeving en de eventuele opening van Lelystad Airport.

Lelylijn en internationale treinen

Het openbaar vervoer is een duurzame manier om van A naar B te komen. Daarom wil deze coalitie starten met de aanleg van de Lelylijn om een betere treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad te realiseren. Er komen meer internationale (nacht)treinverbindingen van en naar Nederland. Hiervoor zal ruimte op het Nederlandse spoor worden gecreëerd.
 
Faissal Boulakjar: “De trein wordt een steeds beter alternatief voor het vliegtuig: snel, comfortabel en goed voor het milieu. Nu wordt het reizigers in Europa nog te vaak lastig gemaakt om met de trein tussen Europese steden te reizen.”