Faissal Boulakjar

Faissal in 66 seconden

Faissal Boulakjar - Beeld: Phil Nijhuis

Faissal Boulakjar was van maart 2021 tot december 2023 lid van de Tweede Kamer voor D66.

  • 45 jaar
  • Tifarouine
  • Breda

“Het gaat erom waar je naar toe wilt, niet waar je vandaan komt.”
– Faissal Boulakjar


Faissal Boulakjar heeft zich ingezet op de portefeuilles Wonen, Ruimtelijke Ordening en de Versterkingsoperatie Groningen (mijnbouw). De omstandigheden waarin hij opgroeide geven hem de kracht en tegelijkertijd de bescheidenheid om zich doelgericht in te zetten voor de samenleving, en deze thema’s in het bijzonder. Voor leefbare wijken en meer kansengelijkheid.

Faissal kwam als driejarig jongetje naar Nederland. Hij, zijn moeder en 6 oudere broers en zussen werden opgewacht door zijn vader, die toen al 16 jaar in Nederland werkte. Hij kijkt met veel liefde terug op die periode van hereniging en vestiging in Nederland. “We kwamen in een mooie, groene wijk waar voornamelijk andere gastarbeidersgezinnen woonden en werden goed opgevangen door de buren. We trokken naar elkaar toe en spraken dezelfde taal. Met negen mensen in een sociale huurwoning was er natuurlijk niet altijd de ruimte om je eigen ding te doen. We speelden dus heel veel buiten. Het was een fijne omgeving.” 
Boulakjar senior werkte hard, in een drieploegendienst. Hij had ouders, broers en zussen in Marokko te onderhouden. “Dat werd van de gastarbeiders verwacht. Mijn vader voelde die verantwoordelijkheid en dan kwam die fiets voor ons wel eens op de laatste plaats. Natuurlijk hadden we te eten, maar eigenlijk zaten we tegen de armoedegrens aan.”

Opstaan tegen populisten is altijd een drijfveer voor Faissal geweest. Faissal groeide op in Breda en is een echte Brabander. Hij zet zich in de Tweede Kamer in voor kansengelijkheid. Natuurlijk in de hele samenleving, maar vooral op de woonmarkt. Zo diende Faissal een voorstel in om gemeenten hard te laten optreden tegen discriminatie op de woningmarkt. 

Betaalbare woningen, voor jong en oud, en veerkrachtige wijken vormen belangrijke speerpunten voor Faissal. Hij zet zich al jaren als gemeenteraadslid in voor betere woningen in Breda. In 2019 schreef hij een actieplan met zijn collega’s om problemen om te lossen in een kwetsbare Bredase wijk. Daar zocht hij naar verbinding tussen de bewoners. Het is volgens Faissal belangrijk dat iedereen, maar vooral jongeren, met allerlei culturen in aanraking komen. Je leert immers van een andere cultuur en begrijpt elkaars normen en waarden beter. Faissal probeert altijd met één been in de samenleving te staan, met één been in de politiek en die twee werelden bij elkaar te brengen. Dat heeft hij ook gedaan vanuit de Tweede Kamer.

Hoe Nibb-itchips plaatsmaakten voor nieuwe woningen

Beeld: D66 – Wat hebben Nibb-itchips met politiek te maken?

Faissal Boulakjar wijdt zijn maidenspeech aan alle hardwerkende gastarbeiders.