Investeren in gezondheid om zorg te voorkomen.

Jouw gezondheid is je meest waardevolle bezit. Daarom is het belangrijk dat wanneer je ziek bent, je kan rekenen op goede zorg. Maar gezondheid en gezond blijven, is zo veel meer dan zorg alleen.

Stappen om gezondheid te verbeteren

Onderwijs, sport, voeding en de plek waar je woont, spelen daarin allemaal een heel belangrijke rol. Met dit coalitieakkoord worden voor het eerst echte stappen gezet om gezondheid ook in die volle breedte te verbeteren. Door te investeren in het beste onderwijs voor alle kinderen, door van jongs af aan gezonde voeding aan te moedigen en natuurlijk door meer mensen in beweging te krijgen met bijvoorbeeld sport. Dat is nodig ook. Steeds meer Nederlanders hebben een chronische ziekte, depressie of overgewicht. Dat is niet niks. We moeten inzetten op het voorkomen van klachten en kwalen. Dat is altijd beter dan ziektes achteraf proberen te behandelen met medicijnen. Dat is goed voor onze fysieke en mentale gezondheid en voor onze portemonnee: we betalen onder aan de rekening minder zorgkosten.

Zorg voorkomen

Investeren in gezondheid, om zorg te voorkomen. Dat is dus het startpunt. Maar mocht je toch zorg nodig hebben, dan moet die zorg goed, toegankelijk en betaalbaar zijn. Daarom investeert het komende kabinet de komende 4 jaar 3.5 miljard euro extra in de zorg. Opnieuw een heel groot bedrag. Terecht, vinden wij. Want er is veel geld nodig om de beste zorg aan te kunnen aanbieden. Vraag dat maar aan de mensen die er werken. Mede daarom zijn onlangs nog, in september 2021, de salarissen voor zorgmedewerkers verhoogd wat zij in januari op hun salarisstrook zullen zien. En daarom doen we nu slimme, extra investeringen.

De beste zorg

We zetten bijvoorbeeld grote stappen op het gebied van passende zorg, zodat de zorg die mensen krijgen ook echt wetenschappelijk bewezen is en zij die zorg ontvangen op de juiste plek. We investeren in digitale zorg, preventie en het opleiden van meer huisartsen zodat meer kwetsbare patiënten behandeld kunnen worden. Daarnaast maken we werk van meer pandemische paraatheid door de publieke gezondheid zoals de GGD’s te versterken, de capaciteit op de Intensive Cares uit te kunnen breiden, meer zorgpersoneel aan te trekken en ervoor te zorgen dat hun werk ook echt aantrekkelijker wordt zodat de uitstroom afneemt. In Europa gaan we samen met andere landen strenger onderhandelen met de farmaceutische industrie over eerlijkere, transparantere prijzen van genees- en hulpmiddelen.

Tegelijkertijd moeten we ook keuzes durven maken. Lastige keuzes. Onderzoek op onderzoek van deskundigen, wetenschappers en toezichthouders waarschuwen dat doorgaan met het laten groeien van zorg niet kan. Het zou betekenen dat in 2040 een op de drie mensen in Nederland in de zorg moet werken. Dat is niet alleen praktisch onhaalbaar, het betekent ook dat we zo minder geld kunnen investeren in thema’s die ook heel belangrijk zijn voor de toekomst van Nederland. Zoals onderwijs, klimaat en wonen, zaken die juist bijdrage aan de goede gezondheid van mensen. Voor onze kinderen en kleinkinderen is het daarom belangrijk dat we slimmere keuzes gaan maken. Zodat de zorg inderdaad goed, toegankelijk en betaalbaar blijft.