Nieuw kabinet wordt een klimaatkabinet: 60% minder co2-uitstoot in 2030, klimaatneutraal in 2050.

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030. In 2035 wordt de uitstoot verlaagd met 70% en in 2040 met 80%. In 2050 is Nederland volledig klimaatneutraal.

Alle sectoren gaan meedoen om de doelen te halen: industrie, mobiliteit en de gebouwde omgeving. Vervuilers gaan betalen. En het doel is om de aarde met niet meer dan 1,5 graden op te laten warmen. Om die doelen te halen, komt 35 miljard euro beschikbaar voor een klimaatfonds. Daarmee wordt fors meer geïnvesteerd in het isoleren van huizen, windmolens op zee, zonnepanelen op daken en groene waterstof. Het energienetwerk wordt verbeterd, zodat alle schone energie ook kan worden gebruikt. En kernenergie kan een onderdeel worden van de energievoorziening. Rekeningrijden is geen taboe meer en wordt in 2030 ingevoerd. Grote vervuilers gaan een hogere CO2-heffing betalen.

Schoon wordt de nieuwe standaard

D66 Tweede Kamerlid Raoul Boucke wil dat schoon het nieuwe normaal wordt: “Het nieuwe kabinet wordt een klimaatkabinet. Niet vervuilen, maar schoon wordt de nieuwe standaard. En dat is ook hard nodig. De afgelopen jaren zijn de eerste broodnodige stappen gezet. Maar dat was nog maar het begin. De komende jaren gaan de gevaarlijke opwarming van de aarde tegen, wordt onze lucht schoner en bouwen we aan de economie van de toekomst met groene banen. 10 jaar geleden zouden deze plannen ondenkbaar zijn. En nu gaan we het echt doen. Als deze plannen werkelijkheid worden, dan gaan we in 30 jaar tijd echt de omslag van fossiel naar schoon maken. Het is mogelijk. En de wil is er. Nu moeten we aan de slag. We doen het schoon, of we doen het niet.”

De industrie gaat schoon worden. Schoon produceren wordt de norm, en moet lonen. Daarom gaat de vervuilende grote industrie in 2030 een hogere nationale CO2-heffing betalen van 150 euro per ton CO2 die ze uitstoten. Tegelijkertijd worden bindende afspraken gemaakt met de grootste industriële uitstoters om de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen.”
 
Raoul Boucke: “De industrie moet echt een sprong voorwaarts maken. Over de hele wereld zie je dat schoon de toekomst is. Bedrijven die de omslag naar de economie van de toekomst mee willen maken, helpen we om schoon te worden. Vervuilen gaat meer geld kosten, schoon produceren wordt juist goedkoper.”

Schoon vervoer en schone luchtvaart hebben de toekomst

Vervoer is een grote bron van CO2-uitstoot en stoffen die schadelijk zijn voor onze gezondheid. Daarom voeren we in 2030 rekeningrijden in en zetten in op thuiswerken. Vliegen wordt schoner en stiller. Elke luchthaven krijgt een CO2-plafond. De vliegtaks wordt verhoogd, waardoor alternatieven zoals reizen met internationale treinen aantrekkelijker zijn. Dankzij de luchtvaart kunnen we internationaal zakendoen en overal ter wereld wonen, werken en studeren. Aan de andere kant heeft luchtvaart een negatieve impact op klimaat, mens, natuur en milieu. Dit vraagt een zorgvuldige balans. Daarom wordt in 2022 besloten over wat dit betekent voor Schiphol, de omgeving en de eventuele opening van Lelystad Airport.
 
Kiki Hagen: “Eindelijk gaan we rekeningrijden. Dat is eerlijker, omdat automobilisten betalen voor de kilometers die ze rijden. We investeren in de fiets en de veiligheid van de meest kwetsbaren in het verkeer. En mensen gaan graag op vakantie of moeten reizen voor hun werk. Maar vliegen zorgt ook voor schade aan ons klimaat, en het zorgt voor overlast bij omwonenden. Daarom komt er een grens aan de uitstoot van de luchtvaart. Vliegen moet structureel stiller en schoner worden.”

De manier waarop we energie opwekken gaat definitief van fossiel naar schoon. We maken ons energiegebruik schoon met meer windmolens op zee en meer zonnepanelen op daken. Ook wordt geïnvesteerd in waterstof, aardwarmte, groen gas en aquathermie. Het energienetwerk wordt fors opgewaardeerd, zodat al deze schone energie ook daadwerkelijk gebruikt kan worden. Kernenergie kan in de energiemix een aanvulling zijn op zon, wind en geothermie. Daarom worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van twee kerncentrales.

Er komt veel geld vrij om huurhuizen beter te isoleren. Wanneer mensen een nieuwe cv-ketel nodig hebben, krijgen zij subsidie voor een hybride warmtepomp. Daarmee wordt wonen voor iedereen comfortabeler en gaat de energierekening omlaag. Ook openbare gebouwen zoals scholen, ziekenhuizen en bibliotheken worden verduurzaamd.