Werken aan vooruitgang

Regeerakkoord 2021-2025

Met dit nieuwe akkoord werken we aan vooruitgang.

Sigrid Kaag - D66-leider Sigrid Kaag presenteert het nieuwe regeerakkoord. Beeld: D66

Een nieuw akkoord! Met echte keuzes. Met dit regeerakkoord gaan we werken aan vooruitgang. Betere kansen voor iedereen in het onderwijs. Dit wordt het klimaatkabinet. En we gaan heel veel huizen bouwen. Alles met één groter doel: een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen.

Het was hard knokken. En lang wachten. 

Het was meer dan een half jaar lang vallen en opstaan om jouw keuze voor D66 om te zetten in resultaten. We hebben het geduld van mensen op de proef gesteld. En door corona is het toch al een moeilijke tijd. Maar we wilden geen genoegen nemen met half werk. Ons kompas was: we doen het goed, of we doen het niet. 
 
Wij hebben D66-stemmers een échte stem gegeven in dit akkoord. Was dat gemakkelijk? Verre van. Is alles gelukt? Nee. Kunnen we nu ons hele verkiezingsprogramma werkelijkheid laten worden? Zeker niet. Maar we staan met overtuiging voor wat we wel hebben bereikt.

Echte keuzes voor vooruitgang.

Met een progressieve belofte werden we de tweede partij van Nederland. Wij beloofden een politiek die keuzes maakt. En keuzes maken, dat doen we. Dit moet een kabinet worden dat echt omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. 

Betere kansen in het onderwijs Om ieder kind een gelijke kans te geven, doen we de grootste onderwijsinvestering ooit. Met hogere lerarensalarissen, bijna gratis kinderopvang, voor kinderen een rijke schooldag met huiswerkbegeleiding en sport, een nieuwe studiebeurs voor studenten en forse investeringen in hoger onderwijs en wetenschap. We strijden ook actief tegen racisme en discriminatie.

 • Kinderopvang wordt nagenoeg gratis. En beter onderwijs voor peuters.
 • Leraren in het basisonderwijs gaan evenveel verdienen als hun collega’s in het voortgezet onderwijs. Minder werkdruk, kleinere klassen en meer zeggenschap voor leraren.
 • Een rijke schooldag voor kinderen. Met huiswerkbegeleiding en sport.
 • Een nieuwe studiebeurs voor studenten.
 • Extra geld voor onderzoek en wetenschap.
Dit wordt het klimaatkabinet Met een veel hoger klimaatdoel: 60% CO2-reductie in 2030 om een schone aarde met schone lucht aan onze kinderen te kunnen doorgeven. Meer investeren in wind op zee, zon op dak en groene waterstof. Meer natuur, minder megastallen, en dus fors minder stikstofuitstoot. En we slechten het taboe op rekeningrijden. Alles om ook na 2030 grote stappen te kunnen zetten naar een klimaatneutraal Nederland in 2050.

 • 60% minder CO2-uitstoot in 2030. In 2050 naar nul.
 • Vervuilende industrie gaat meer betalen.
 • Wind op zee, zon op dak en forse investeringen in groene waterstof.
 • Grenzen aan uitstoot van de luchtvaart. We verhogen de vliegtaks.
 • Je gaat betalen per gereden kilometer. We breken het taboe op rekeningrijden.
 • Sociale huurhuizen krijgen goede isolatie. Een warmer huis en minder lasten.
 • Minder megastallen, meer natuur.
100.000 huizen bouwen per jaar We pakken de wooncrisis aan en starten een groot woonoffensief. We bouwen veel meer betaalbare huizen voor starters en mensen met een middeninkomen. We werken aan prettige en veilige wijken. Met goede trein-, bus, metro-, tram- en fietsverbindingen. En er komt veel geld vrij voor meer en meer betaalbare en duurzame huurwoningen.

 • 100.000 nieuwe woningen per jaar. Met speciale aandacht voor starters, studenten en mensen met een normaal inkomen.
 • Betaalbare woningen in groene wijken.
 • Extra geld voor warmte en comfort. En lage energiekosten.
 • Een veilige buurt met meer wijkagenten.
 • Buurten worden beter bereikbaar met het openbaar vervoer en de fiets.
 • Langzamer rijden in de wijk wordt de norm.
 • Verhuurdersheffing schaffen we af.
 • We schrappen de ‘jubelton’ voor meer kansengelijkheid bij het kopen van een huis.
Leidende rol in Europa Nederland pakt weer een leidende rol in Europa. Wij zeggen volmondig ja tegen een sterker, groener en veiliger Europa. Met veel meer Europese defensiesamenwerking, meer Europese democratie en een strenger optreden tegen landen die onze gedeelde waarden schenden.

 • Ommezwaai in houding: Nederland leidend en constructief in Europa.
 • Europese klimaat-aanpak.
 • Europese belastingen op techreuzen en grote vervuilers.
 • Eenduidiger Europese buitenlandpolitiek zonder veto’s.
 • Sterker en democratischer Europees Parlement.
 • Meer Europese defensiesamenwerking.
 • Harde aanpak voor landen die Europese kernwaarden schenden.

Laten we aan het werk gaan.

Grote keuzes. Echte keuzes. Progressieve keuzes. En die zijn nodig ook. De afgelopen maanden heeft de politiek mensen teleurgesteld. Wij ook. Het heeft allemaal lang genoeg geduurd. Daarom geen grote woorden. Laten we aan het werk gaan. 
 
We hebben een lange weg te bewandelen. Van een overheid tegenover mensen naar een overheid naast mensen. Van de klimaatmiddenmoot naar de klimaatkopgroep in Europa. Van onderwaardering naar geduld in het onderwijs. Van neezegger naar meedenker in Europa. 
 
Wij willen laten zien dat de politiek wél het verschil kan maken. Dat we de lessen van de coronapandemie leren. Dat de overheid wél een betrouwbare partner kan zijn voor mensen. En dat samenwerken en verschillen overbruggen in ons land uiteindelijk de enige weg vooruit is. 

15.02.2022

Annelien Bredenoord, fractievoorzitter van D66, roept de andere Eerste Kamerleden op om “afstand te nemen van het krachtenspel in de Tweede Kamer en vakkennis mee te nemen bij de beoordeling van wetgeving”.

18.01.2022

D66 steunt het coalitieakkoord. Maar wil ook snel resultaten zien. Ook sprak Paternotte over de nieuwe politieke cultuur.

16.12.2021

We investeren in gezondheid om zorg te voorkomen.

15.02.2022

Annelien Bredenoord, fractievoorzitter van D66, roept de andere Eerste Kamerleden op om “afstand te nemen van het krachtenspel in de Tweede Kamer en vakkennis mee te nemen bij de beoordeling van wetgeving”.

18.01.2022

D66 steunt het coalitieakkoord. Maar wil ook snel resultaten zien. Ook sprak Paternotte over de nieuwe politieke cultuur.

16.12.2021

We investeren in gezondheid om zorg te voorkomen.

16.12.2021

Nooit eerder werd in een akkoord zoveel werk gemaakt van preventie.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is blij met de maatregelen tegen armoede en schulden, zoals die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

15.12.2021

D66 is blij met de stappen die worden die in het coalitieakkoord worden gezet tegen racisme en discriminatie.

15.12.2021

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

15.12.2021

Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan.

16.12.2021

Nooit eerder werd in een akkoord zoveel werk gemaakt van preventie.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is verheugd met de plannen om intensiever samen te werken met Europese krijgsmachten.

15.12.2021

De Tweede Kamerfractie van D66 is blij met de maatregelen tegen armoede en schulden, zoals die zijn aangekondigd in het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie.

15.12.2021

D66 is blij met de stappen die worden die in het coalitieakkoord worden gezet tegen racisme en discriminatie.

15.12.2021

D66, VVD, CDA en ChristenUnie pakken klimaatverandering en armoede aan in het Caribisch deel van het Koninkrijk.

15.12.2021

Techreuzen worden verantwoordelijk om desinformatie en haatzaaien actief tegen te gaan.

15.12.2021

Voor een goed functionerende democratie is onafhankelijke en kwalitatief goede pers essentieel.

15.12.2021

Wij werken aan vooruitgang. Zodat de culturele en creatieve sector sterker uit deze crisis komt.

15.12.2021

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

15.12.2021

Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland voor meer LHBTI-acceptatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTI’ers.

15.12.2021

In het regeerakkoord hebben we afgesproken om vervoer beter, sneller en schoner te maken.

15.12.2021

In dit akkoord gaat meer geld dan ooit naar het verduurzamen van de bedrijven van Nederlandse ondernemers.

15.12.2021

Voor een goed functionerende democratie is onafhankelijke en kwalitatief goede pers essentieel.

15.12.2021

Wij werken aan vooruitgang. Zodat de culturele en creatieve sector sterker uit deze crisis komt.

15.12.2021

De nieuwe coalitie lost de stikstofcrisis op, zodat het land van het slot kan.

15.12.2021

Hiermee schaart de coalitie zich achter de voorstellen van COC-Nederland voor meer LHBTI-acceptatie en het bestrijden van geweld tegen LHBTI’ers.

15.12.2021

In het regeerakkoord hebben we afgesproken om vervoer beter, sneller en schoner te maken.

15.12.2021

In dit akkoord gaat meer geld dan ooit naar het verduurzamen van de bedrijven van Nederlandse ondernemers.

15.12.2021

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

15.12.2021

We gaan niet alleen flink bijbouwen, maar we hebben ook afspraken gemaakt om woningen betaalbaarder te maken.

15.12.2021

Alle studenten krijgen een basisbeurs, er komt meer aandacht voor hun welzijn en Nederland koerst af op de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

15.12.2021

We dringen het lerarentekort terug, versterken de kansengelijkheid, verhogen de kwaliteit van het onderwijs en voeren een rijke schooldag in voor leerlingen.

15.12.2021

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.

15.12.2021

Nederland gaat zich constructief en positief opstellen in Europa. Meedenken in plaats van tegen hangen.

15.12.2021

We gaan niet alleen flink bijbouwen, maar we hebben ook afspraken gemaakt om woningen betaalbaarder te maken.

15.12.2021

Alle studenten krijgen een basisbeurs, er komt meer aandacht voor hun welzijn en Nederland koerst af op de Lissabondoelstelling om 3% van het nationaal inkomen aan onderzoek en innovatie te besteden.

15.12.2021

We dringen het lerarentekort terug, versterken de kansengelijkheid, verhogen de kwaliteit van het onderwijs en voeren een rijke schooldag in voor leerlingen.

15.12.2021

In het coalitieakkoord van D66, VVD, CDA en ChristenUnie wordt het klimaatdoel opgeschroefd naar 60% minder CO2-uitstoot in 2030.

Toont 23 van 23