Sigrid Kaag

Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Dat iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.

Rob Jetten

In de Tweede Kamer heb ik hard gewerkt aan de historische klimaatwet en aan het klimaatakkoord. We zetten daarmee eindelijk grote stappen naar een schone toekomst.

Rob Jetten

Vera Bergkamp

k ben een optimist én een realist in de politiek. Als Tweede Kamerlid houd ik mij bezig met maatschappelijke thema’s, zoals de zorg, emancipatie, drugs en familierecht.

Jan Paternotte

Nederland heeft een ijzersterke economie met vaklieden en toptechneuten. Om dat te kunnen behouden zijn onderwijs en eerlijke concurrentie onmisbaar.

Jan Paternotte

Sjoerd Sjoerdsma

Ons buitenland beleid is heel hard aan een herijking toe. De Nederlandse waarden moeten centraal staan en we moeten hoge eisen stellen aan mensenrechten.

Sjoerd Sjoerdsma