Volg jouw D66-thema

Schrijf je in voor onze nieuwsbrieven en ontvang de laatste updates op basis van jouw interesses.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 september 2018

Reactie Rob Jetten op doorrekening Klimaatakkoord

Halvering CO2-uitstoot is haalbaar. Nu snel een ambitieus Klimaatakkoord!

D66, VVD, CDA en ChristenUnie sloten vorig jaar het groenste regeerakkoord ooit. Onze ambities zijn groot. Dat is niet zonder reden. De opwarming van de aarde wacht niet op het ideale politieke moment. We hebben nu al steeds vaker te maken met extreem weer: hittegolven, zware regenval en periodes van grote droogte. In eigen land moeten we uitkijken voor een stijgende zeespiegel. Op andere plekken in de wereld leidt klimaatverandering tot conflicten en nieuwe vluchtelingenstromen.

Wij willen daarom dat Nederland de afspraken van Parijs nakomt. Dat is onze bijdrage aan het afremmen van de opwarming van de aarde. Dat heeft D66 samen met VVD, CDA en de ChristenUnie afgesproken in het regeerakkoord. En afspraak is afspraak.

Vandaag presenteerden het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun analyse van de Hoofdlijnen voor het Klimaatakkoord. Volgens het PBL en CPB zijn de Klimaattafels goed op weg richting het doel van 49% minder CO2. Maar is er ook nog veel werk aan de winkel.

Ik roep het kabinet op: maak vaart, pak de regie en geef richting voor de tafels, zodat we zo snel mogelijk tot een ambitieus Klimaatakkoord komen. Daarbij moet iedereen mee kunnen doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat het voor iedereen betaalbaar wordt om een elektrische auto te rijden en dat iedereen zijn/haar huis kan isoleren.

Het Klimaatakkoord zorgt ervoor dat we samen met bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden die groene revolutie tot een succes te maken. We zetten in op concrete maatregelen voor een schone toekomst met een beter klimaat. De industrie zal flink minder broeikasgassen gaan uitstoten. We willen energie volledig duurzaam opwekken, we willen alle huizen van het Gronings gas af en comfortabeler maken met goede isolatie. We werken aan schonere lucht doordat vanaf 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn. En we zetten met boeren de omslag in naar kringlooplandbouw. Daarnaast sluiten we de komende jaren de kolencentrales en vergroenen we de belastingen zodat vervuilers betalen voor wat ze uitstoten.

Dit is de grootste stap voor Nederland sinds de wederopbouw. En we gaan het doen. En laten we daarin voorop lopen, zodat we zoveel mogelijk kansen benutten. Met zo’n grote stap is het begrijpelijk dat er wat horten en stoten zijn. Maar de uitkomst staat vast. In het regeerakkoord hebben we heldere afspraken gemaakt. We zorgen voor 49% minder broeikasgassen in 2030 en proberen met een Europese kopgroep zelfs tot 55% te komen.

De doelstellingen uit het regeerakkoord zijn bovendien ook vastgelegd in de Klimaatwet. Deze wet is tot stand gekomen door de samenwerking van zeven partijen, van links tot rechts. Naast D66 zijn dat GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie, CDA en VVD. Met de Klimaatwet spreken we af dat Nederland in 2050 alle energie duurzaam opwekt en dat de totale uitstoot aan broeikasgassen met 95% is teruggedrongen. Van links tot rechts committeren we ons daarmee aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs.

Ik zie de analyse van PBL en CPB van de Klimaattafels als een duidelijke aansporing voor het kabinet. Nu moeten we doorpakken en vaartmaken voor het klimaat!

Thema

Klimaat, natuur & milieu

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Lees meer

Nu is het moment.

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid
Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48