In Memoriam – Francisca Ravestein

1952 – 2024
Ons bereikte het droevige bericht dat Francisca Ravestein begin januari op de leeftijd van 71 jaar is overleden. Francisca zat voor D66 van 1998 tot 2002 in de Tweede Kamer en was bijna vijftig jaar een trouw lid van onze vereniging.

Beeld: Eigen beeld

‘Verbinder pur sang’
 
Al vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw was Francisca betrokken bij D66. In het begin van de jaren tachtig was ze actief in de Rotterdamse deelgemeente Centrum-Noord waarna ze in 1988 werd verkozen in de Rotterdamse gemeenteraad. Ze stond bekend als een zeer betrokken en positief raadslid én fractievoorzitter en gaf grote betekenis aan cultuur, ruimtelijke ordening en in het bijzonder de monumentenzorg.
 
Na tien jaar verliet Francisca de lokale Rotterdamse politiek omdat ze in 1998 werd verkozen tot Kamerlid voor D66 in de Tweede Kamer. Ook in de landelijke politiek laat Francisca haar sporen na. D66 nam in die periode deel aan het kabinet Kok II dat ook wel bekend stond als Paars II. Francisca nam vier jaar plaats op een van de 14 D66-zetels en had in haar portefeuille onder andere ruimtelijke ordening. Thom de Graaf was een fractiegenoot in deze periode en waardeert haar harde Kamerwerk. Haar lidmaatschap van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid liet haar grote betrokkenheid zien bij de rol van de overheid als toezichthouder, vergunningverlener en wet- en regelgever.
 
Na het wethouderschap in Renkum, waar door haar inzet de eerste cultuurnota werd opgezet, en het waarnemend burgemeesterschap in Beverwijk werd ze in 2008 benoemd tot burgemeester van Opsterland. Als bestuurder met veel politieke ervaring zette zij zich met bevlogenheid en enthousiasme in voor de inwoners van deze Friese gemeente. Met zestien dorpskernen en een groot industrieterrein waar ze vanuit haar functie ook voorzitter was van de directieraad van dit terrein. Een van de economisch sterkste delen van Friesland. Francisca is zelf opgegroeid in de Randstad en herkende al snel de charme van de kleine dorpen maar zag ook het gemis aan voorzieningen. Het belang van bewoners stond voor haar altijd voorop.
 
Vanaf juni 2014 tot januari 2022 was Francisca de ‘burgermoeder’ van Pijnacker-Nootdorp. Negen maanden voordat haar termijn afliep nam ze afscheid om zo ruimte te bieden aan haar opvolger al voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022 te kunnen starten. 
 
Wij wensen haar vrouw Angela, familie en vrienden veel sterkte toe de komende periode en in de verre toekomst. 
 

 
‘Cultuur maakt alles van waarde weerbaar. Het gaat niet alleen over wie we zijn, over achtergrond en afkomst, over geloof en overtuiging. Maar vooral ook over wie we kunnen zijn. En wie we willen worden, individueel en samen’
 -Francisca Ravestein