Houd Nederland aan de top

Steeds meer partijen willen Engelstalige studies schrappen en bezuinigen op internationale studenten. Daarmee bezuinigen zij op onze economische groei. Dit heeft schadelijke gevolgen voor scholen en bedrijven. Ook in de regio. Tweede Kamerlid Jan Paternotte komt daarom met een plan om Engelstalig onderwijs te behouden.

Jan Paternotte: “Er is schaarste, dus wat meer sturing is nodig. Maar laten we niet de historische blunder maken om bijna alle studies in het Nederlands te doen. Er staat veel op het spel als we niet de goede keuzes maken. Denk aan de hotelscholen of techniekscholen in de regio, die kunnen wel sluiten. Of denk aan de grote tekorten op de arbeidsmarkt, zoals in Denemarken gebeurde nadat zij in 2018 de deur dichtdeden voor internationale studenten. Laten we openstaan voor de wereld en ons niet verstoppen achter de dijken.”

Economische groei

De afgelopen decennia werd Nederland heel populair bij internationale studenten en onderzoekers. Het aantal internationale studenten is sterk gegroeid. Dat brengt ons land veel: economische groei, een goed netwerk voor wetenschappers en waardevolle uitwisseling voor Nederlandse studenten met studenten uit andere landen. Nu is het tijd voor een volwassen blik op de omgang met internationale studenten.

Internationaal toptalent

Bij de behandeling van de wet ‘Internationalisering in Balans’ staat de Tweede Kamer voor een belangrijke keuze. D66 kiest er niet voor om af te breken wat de afgelopen jaren is opgebouwd, om het Engels uit de collegezalen te verbannen en de deur dicht te zetten naar internationaal toptalent. Dit plan – dat Jan Paternotte indient tijdens het debat over de onderwijsbegroting 2024 – bevat maatregelen om de waarde van internationale studenten voor onderwijs, onderzoek en onze economie te verzilveren.