Verklaring D66 omtrent Incident bij Congres

Tijdens het recente congres van D66 vond een incident plaats waarbij de heer Everts uit het pand werd verwijderd. D66 verklaart dat deze actie het gevolg was van een misverstand, dat voortvloeide uit de strenge veiligheidseisen tijdens het evenement. De ingreep werd uitgevoerd door politiefunctionarissen, die hebben gehandeld binnen de op dat moment geldende veiligheidsprotocollen.
D66 benadrukt dat de heer Everts geen blaam treft in deze situatie en betreurt eventuele ongemakken die zijn ontstaan door dit misverstand. De partij heeft de nodige stappen ondernomen om te zorgen dat dergelijke misverstanden in de toekomst worden voorkomen en waarborgt de veiligheid en het welzijn van alle bezoekers van haar evenementen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Sabine Andeweg
[email protected]